(14.30 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím, že by měl někdo jiný návrh. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním rozpočtovému výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 158 poslanců 142 hlasovalo pro návrh, proti nehlasoval žádný poslanec. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednávání. Prosím, aby mě pan zpravodaj sledoval. Tuším, že to bylo zkrácení o 55 dnů. (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 158 poslanců 75 hlasovalo pro návrh, proti hlasovalo 68 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Vidím, že dochází ke kontrole výsledků hlasování, proto chvilku posečkám.

Vidím, že bude zpochybněno hlasování. Ministr zemědělství pan Jaroslav Palas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, musím bohužel konstatovat, že jsem zmáčkl správné tlačítko, ale nerozsvítilo se mi nic, takže musím zpochybnit hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, nechám o této námitce bez rozpravy hlasovat.

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Palase, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 158 poslanců 128 hlasovalo pro návrh, 6 bylo proti. Námitka byla přijata.

 

Vidím z pléna žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nechám znovu hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro projednávání o 55 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 147 poslanců 72 hlasovalo pro návrh, 70 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě se kontroluje výsledek hlasování, takže posečkám se závěrem tohoto bodu jednání.

Bude zpochybněno hlasování. Prosím pana poslance Melčáka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miloš Melčák: Paní místopředsedkyně, velice se omlouvám, nestává se mně to, ale na sjetině mám křížek, zatímco jsem hlasoval pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O této námitce nechám hlasovat bez rozpravy.

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Melčáka, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 153 poslanců 127 hlasovalo pro návrh, proti byli dva poslanci. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o zkrácení lhůty k projednávání o 55 dnů. Prosím o klid a o pozornost.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto zkrácením lhůty, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 153 poslanců 77 hlasovalo pro návrh, 71 poslanců proti návrhu. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Vidím, že dochází k další kontrole výsledků hlasování, ještě tedy posečkám s dalším bodem pořadu, který budeme poté projednávat.

Vidím, že tentokrát nebude žádné další zpochybnění hlasování. (Potlesk.) Děkuji a konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta projednávání byla zkráceno o 55 dnů. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat je

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, v tuto chvíli předkládám další návrh z dílny Ministerstva financí a vlády České republiky. Tentokrát se týká novely zákona o dani z přidané hodnoty.

Účinnost je navržena od 1. července letošního roku a cílem této normy je především provedení dalších kroků směřujících k odstranění odlišností právní úpravy této daně oproti závazným směrnicím Evropských společenství, ale i odlišností oproti doporučení nebo obvyklé praxi v zemích Evropské unie. Tento návrh má přispět k harmonizaci právní úpravy českého daňového práva s právem Evropských společenstvích, a to ještě před předložením a projednáním návrhu nového zákona o DPH. Kromě toho jsou navrženy dílčí úpravy, které mají reagovat na některé problémy s aplikací této daně v praxi.

Nejvýznamnějším krokem je návrh na snížení výše obratu pro povinnou registraci, a to z dosavadních 750 tis. Kč za tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce, resp. ze 3 mil. Kč za rok na 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP