(14.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní rozhodneme o návrhu zkrátit lhůtu k projednávání o 55 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 85. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 85, proti 59. Tento návrh byl schválen.

 

Posledním z této trojice bodů je sněmovní tisk 188 (bod 39). Ani v tomto bodě jsem neobdržel žádnou námitku vůči projednávání ve zrychleném řízení, a proto v tuto chvíli rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu vám návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 188 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 86. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 157 pro návrh 82, proti 70. Tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji nyní podrobnou rozpravu a ještě předtím, než udělím případně slovo některému z přihlášených, vyčkáme kontroly výsledků hlasování. Mám zde avizovánu možnou námitku pana poslance Krilla.

 

Poslanec Petr Krill: Vážení kolegové, zpochybňuji hlasování, protože jsem mačkal ne, a je tam ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme hlasovat o této námitce.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 87. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Ze 166 přítomných pro návrh 136, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy ještě jednou opakovat hlasování o původním návrhu usnesení.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 88. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 81, proti 75. I tentokrát byl návrh přijat.

 

A i tentokrát budeme výsledky hlasování zpětně kontrolovat. Slovo má pan kolega Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Kolegyně a kolegové, připojuji se do řady poslanců, kteří bohužel při konfrontaci výsledků hlasování, resp. technického záznamu, s tím, jak hlasovali, musím zpochybnit hlasování. Zpochybňuji předchozí hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 89 o této námitce. Kdo s tím souhlasí? Kdo je proti?

Ze 161 přítomných pro 133, proti 2. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

A nyní se pokusíme do třetice rozhodnout o návrhu usnesení, ve kterém sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku č. 188 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas už v prvním čtení. Dobře se dívejte, co mačkáte.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 90. Kdo je pro tento návrh, mačká zelené, kdo je proti, zvolí si červené tlačítko.

Z přítomných 159 pro návrh 80, proti 75. I tentokrát byl návrh přijat a já jsem zvědavý, kdo si troufne vznést námitku z důvodu svého špatného hlasování.

 

Je to v pořádku, takže mandátový a imunitní výbor nemusí zasedat. Žádnou námitku nevidím. Hlasování tedy proběhlo úspěšně v tom smyslu, že návrh usnesení byl schválen, a můžeme pokračovat podrobnou rozpravou, kterou zahajuji.

Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Přednesu vám návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 podle sněmovního tisku 188.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP