(Jednání pokračovalo ve 12.09 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, uplynula pauza na jednání klubu sociální demokracie a budeme tedy pokračovat v přerušeném jednání. Nebyla ještě ukončena obecná rozprava k bodům programu 37, 38 a 39. Pouze zrekapituluji, že zazněl návrh na zamítnutí všech těchto tisků panem poslancem Kocourkem. V této fázi se nyní nacházíme. Pokračuje sloučená obecná rozprava.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jak jsem byl informován, v této chvíli stále ještě je otevřená obecná rozprava. Kdo se do obecné rozpravy hlásí? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Nyní dávám slovo panu zpravodaji, aby nám sdělil, jakým způsobem budeme pokračovat, ale ještě dříve logicky a přirozeně musí následovat závěrečná slova. Prosím nejprve pana ministra financí.

Pane ministře, ale prosím, abyste ještě počkal, než svá místa zaujmou právě přicházející kolegové a kolegyně.

Myslím, že lepší už to nebude. Je to nyní na vás, pokuste se zaujmout auditorium.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem optimista. Myslím, že časem se situace ve sněmovně uklidní a po ukončení závěrečného slova bude možné přistoupit k hlasování.

Dovolte mi, abych v tuto chvíli reagoval zejména na dotazy pana poslance Kocourka, které směřovaly k důvodové zprávě spojené s tiskem 116, tj. vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatného v letech 2003 až 2004.

První dotaz pana poslance Kocourka směřoval k tabulce, která je uvedena na straně 3, což je tabulka čerpání zákonných povolení k emisi cenných papírů pro dlouhodobý dluh s tím, že je to tabulka, která zahrnuje seznam zákonných, tj. právních povolení. V jejich rámci je Ministerstvo financí zmocněno vydávat dluhopisy.

Mimo tuto tabulku existuje ještě jeden seznam, který je technickým seznamem. Není zde uveden a ukazuje přesně strukturu státních dluhopisů, které byly emitovány. Tam ta struktura je stejná, pokud jde o podíl střednědobých a krátkodobých dluhopisů, ale přirozeně jsou tam vyjádřena data, k nimž je ukončena platnost dluhopisů, které jsou vydávány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP