(14.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Obě tato konstatování jsou v rukou této sněmovny. Jen se obávám, že se chceme těmto konstatováním vyhnout.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové a hovořit bude pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, navrhl bych drobnou změnu navrženého programu. Dovolil bych si navrhnout, aby bod č. 35, kterým je návrh zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999, o azylu, a změna dalších zákonů, byl zařazen za bod č. 67, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců a další zákony včetně zákona o azylu.

Krátké zdůvodnění. Oba návrhy se snaží vyřešit tentýž problém, a to je přestupková agenda v rámci zákona o azylu. Domnívám se proto, že by společné projednávání těchto bodů bylo záhodno, takže navrhuji bod č. 35, sněmovní tisk 108, zařadit za bod 67, sněmovní tisk 214.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Doufám, že zazněly všechny návrhy v tomto bloku, takže přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Dovolte, já zazvoním, aby všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování, mohli přijít.

Na základě jednání dnešního grémia navrhuji přeřadit bod 55 návrhu pořadu - jedná se o novelu obchodního zákoníku, sněmovní tisk 190 - před blok druhých čtení návrhů zákonů. To znamená za druhý bod návrhu pořadu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 2 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 176 poslanců bylo 134 pro a 2 proti. Návrh byl přijat.

 

V tomto bloku vystoupilo 13 poslanců.

Pan poslanec Talíř nabídl poslancům podpis deklarace, nedal žádný návrh na rozšíření pořadu schůze.

Pak vystoupil pan ministr a poslanec Pavel Dostál a dal návrh na to, aby body 24, 82 a 83 byly zařazeny na čtvrteční ráno, s tím, že já jsem ho upozornil, že jsou odpovědi na písemné interpelace, takže se s ním chci domluvit - po dvou písemných interpelacích zařadit tyto tři body. Tak jsme se takto domluvili a rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 3.

 

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 3 skončilo. Z přítomných 181 poslanců bylo 164 pro a 2 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Václav Exner navrhl zařadit nový bod. Než to přečtu, tak vyhovím přání pana poslance Vymětala, odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

Pan poslanec Václav Exner navrhl zařazení bodu, který má tento název: Prohlášení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proti výhrůžkám použití zbraní hromadného ničení, zvláště jaderných zbraní, mezi zprávy s pořadovým číslem 130 a 131, takže jako bod 131 původního pořadu.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 4, které jsem zahájil, a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 4 skončilo, když se ze 169 poslanců pro vyslovilo 42, proti bylo 68. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Macháček navrhl zařazení nového bodu, který se jmenuje Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998, 1999, 2000 a 2001. Tento bod navrhuje zařadit před bod 132.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 5, které jsem zahájil, a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 5 skončilo. Ze 178 poslanců bylo 164 pro, jeden proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan ministr Tvrdík navrhl zařazení nového bodu, a to zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky - jedná se o sněmovní tisk č. 216 - na závěr prvých čtení.

 

O tomto návrhu pana poslance a ministra Tvrdíka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 179 poslanců bylo 165 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kužvart měl následující návrhy: zařadit za stávající bod 65 - což je tisk č. 201, vládní návrh zákona o správním řádu - nové body, a to poslanecký návrh novely zákona o správním řádu, který má sněmovní tisk č. 152, a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu. To je sněmovní tisk č. 202.

Rozhodneme o tomto návrhu dohromady, nejsou-li námitky. Nejsou námitky, takže dávám hlasovat o těchto návrzích pana poslance Kužvarta.

 

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 7 skončilo, když se ze 179 poslanců 121 vyslovil pro, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Dále vystoupil pan poslanec Cabrnoch se třemi návrhy a zdá se, že bude třeba o každém dát hlasovat zvlášť.

První návrh byl návrh, který přednesl pan poslanec Cabrnoch za výbor. Jedná se o vyřazení stávajících bodů 11 a 105.

 

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 8, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Cabrnocha, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 8 skončilo. Ze 179 poslanců bylo 171 pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec za výbor navrhl přeřazení stávajícího bodu č. 12 na konec druhých čtení.

 

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 9. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 179 poslanců bylo 177 pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP