Stenografický zápis 10. schůze, 25. února 2003


(Schůze zahájena v 14:02 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jiří Bílý


48. Návrh poslanců Antonína Macháčka, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Ladislava Šustra a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 158/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Svoboda


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Radko Martínek


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslankyně Lucie Talmanová


44. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 148/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Vícha
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Václav Mencl
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Jiří Pospíšil


45. Návrh poslanců Františka Beneše a dalších na vydání zákona o ochraně nájmu bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil


47. Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Tomáš Teplík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Milan Urban


49. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 161/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Tomáš Teplík
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Tomáš Teplík


50. Návrh poslanců Miroslava Opálky, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 162/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Záruba


51. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP