Stenografický zápis 10. schůze, 6. března 2003


(Schůze zahájena v 9:07 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


153. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 /sněmovní tisk 116/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


154. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 170/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


131. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2003

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Hana Orgoníková


132. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998, 1999, 2000 a 2001

Poslanec Antonín Macháček


134. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 142/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Mandík


135. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 141/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


136. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 146/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Miloš Titz


137. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden - červen 2002 /sněmovní tisk 149/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Alexander Černý
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík


138. Informace o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda /sněmovní tisk 166/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


139. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003 /sněmovní tisk 167/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Alexander Černý
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


140. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002 /sněmovní tisk 168/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


141. Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna od 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2002 Sb. /sněmovní tisk 178/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Jaromír Kohlíček


143. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002 /sněmovní tisk 194/

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


145. Ústní interpelace

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Schůze ukončena v 17.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP