(18.20 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Za druhé - je možnost úvěrování půjček klientům, to znamená, že fond by v určitém časovém období poskytoval pouze dotace a půjčky by byly řešeny přes komerční peněžní ústavy, s tím, že fond by poskytoval klientům částečnou úhradu úroků z úvěrů.

Za třetí - v roce 2003 krátkodobé využití bilanční rezervy fondu pro překlenutí nedostatků současně disponibilních prostředků.

Za čtvrté - v současné době probíhá na fondu analýza skutečného zájmu klientů o realizaci opatření, na něž již bylo vydáno kladné rozhodnutí. Krátce bych vysvětlil. Po schválení radou fondu a vydání kladného rozhodnutí ministra má klient pět měsíců lhůtu na to, aby s fondem uzavřel smlouvu o podpoře, na základě které pak dochází k realizaci příslušné akce. Bylo zjištěno, že po té lhůtě pěti měsíců je na fondu akcií za celkem asi 3,5 miliardy korun, kdy tyto finanční prostředky už jsou vázány. Z provedeného rozboru na základě korespondence s klienty, kterou fond provedl v minulých dnech, vyplývá možnost získání zhruba 500 milionů korun, to znamená, že to jsou projekty, od kterých klienti odstoupí, protože to jsou staré přísliby, které dávno už nejsou relevantní. Jako největší příklad lze uvést - to je pro kolegu Beneše - že jsme tam ještě nalezli akci biomasa České Budějovice, kdy je tam vázáno 78 milionů korun, o kterých víme, že je město České Budějovice nikdy po nás chtít nebude.

Za páté - je nezbytné pro rok 2004 zajistit při sestavování rozpočtu na tento rok vládou přislíbené finanční prostředky ze státního rozpočtu nejen na státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, ale především na kofinancování programů ISPA, které byly schváleny v těchto letech. Zde pro ilustraci: Jedná se o velké investice, většinou větší než 1 miliarda korun. Letos schválené projekty Čistá Dyje a Čistá Bečva mají každá hodnotu asi 1,5 miliardy korun - s tím, že prostředky fondu ISPA jsou ve výši 66 až 70 %, pak je tam vlastní podíl města, případně další půjčky, s tím, že Státní fond životního prostředí, který je implementační agenturou pro fond ISPA, měl by přispět dalšími několika procenty, aby podíl měst a obcí nepřesáhl 20 %.

Závěrem tohoto bloku realizací opatření uvedených výše lze v následujícím období získat finanční objem prostředků na nová rozhodnutí ministra odpovídající průměrným výdajům fondu z minulých let, to znamená zhruba 3 miliardy korun. Podmínkou konsolidace ekonomické situace fondu je vedle zajištění příjmů a jim odpovídajících výdajů i snížení objemu existujících závazků. V této souvislosti bych jenom podotkl, že příjmy Státního fondu životního prostředí sestávají asi ze dvou třetin z prostředků jednotlivých zákonů (?) za znečišťování složek životního prostředí, to znamená za znečišťování ovzduší, za vypouštění odpadních vod, nově za odběr podzemních vod a také za odnětí zemědělského půdního fondu. Zbývající třetinu tvoří splátky půjček již poskytnutých v uplynulých deseti letech.

V této souvislosti bych chtěl požádat všechny poslance, především kolegy z ODS, jestli jim leží na srdci zabezpečení příjmů Státního fondu životního prostředí, aby byli střídmí ve svých návrzích na zrušení nejrůznějších poplatků, protože pak nebude samozřejmě možné financovat ani čistírny odpadních vod a kanalizace, které by si také stejně jako my všichni přáli.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Máme čas na doplňující otázku, kterou pan poslanec Václav Mencl nyní přednese.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za odpověď, i když s jejím obsahem nemohu souhlasit, protože řešení úvěrem pokládám za zcela nesprávné, ale o tom jistě budeme hovořit při projednávání rozpočtu tohoto fondu.

Nicméně jste mi, pane ministře, vůbec neodpověděl na otázku, kdo to způsobil. Chci vám připomenout, že ve funkci předsedy Rady životního prostředí jste za zacházení s prostředky fondu ostře kritizoval tehdejšího ministra životního prostředí pana Kužvarta. Dovolte mi citaci z Respektu z 27. 5. 2002:

"Čím více se blíží volby, tím víc si ministr Kužvart proti vůli fondu přiděluje peníze. Jeho poradci jezdí po obcích a říkají starostům: Žádejte o výjimku, my to nějak zařídíme. A ministr jim podepisuje a podepisuje," tvrdí předseda rady státního fondu, lidovecký poslanec Libor Ambrozek. "Neříkám, že je ministr zkorumpovaný, může být jen tlačen svými poradci. Kandiduješ tam a tam, tak tam nasyp peníze."

Předpokládám, že jako předseda rady fondu jste pro toto tvrzení měl dostatek informací. Mýlil jste se? Nebo jak si mám vysvětlit, že jste pana Kužvarta jmenoval předsedou rady fondu životního prostředí, orgánu, který vám má radit, jak má fond hospodařit?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr vám ještě odpoví.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Odpovím kolegovi Menclovi. Je to skutečně tak. V měsících před volbami bylo podepsáno mnoho rozhodnutí ministra, která nebyla radou doporučena. Jednalo se o objem ve výši několika set milionů korun, především v dubnu a květnu. Samozřejmě lze na základě rozhodnutí vyčíst, do kterých krajů byly tyto prostředky směřovány.

Samozřejmě že i tyto záležitosti jsou přezkoumávány, protože tam, kde se do pěti měsíců nepodařilo uzavřít smlouvu, má Státní fond životního prostředí v případě neplnění ze strany žadatelů právo od rozhodnutí odstoupit.

Co se týče jmenování kolegy Kužvarta předsedou Rady Státního fondu životního prostředí - jako politik musím ctít koaliční dohody. Jedna z částí dohody byla takto formulována.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací.

Končím dnešní zasedání Poslanecké sněmovny. Pouze si vás dovoluji upozornit, že se zde zítra nesetkáme a budeme pokračovat v našem jednání v úterý 10. prosince ve 14 hodin. Přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP