Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. prosince 2002 ve 14.02 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás všechny dochvilné, kteří jste správně pochopili, že začátek dnešního odpoledního jednání je ve 14.00. Vítám také dochvilné členy vlády. Tímto svým přivítáním zahajuji šestý jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny - vás přítomné srdečně vítám, ty, kteří přítomni nejsou, pouze vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a stejně jako kolegové, kteří tak již učinili, mi sdělili, kdo z vás požádal o vydání náhradní karty.

Pan ministr a poslanec Tvrdík - náhradní karta č. 4, pan kolega Doktor - náhradní karta č. 7, pan poslanec ministr Škromach - náhradní karta č. 1, pan kolega Mencl - náhradní karta č. 8, pan poslanec Kapoun - náhradní karta č. 3.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení neúčasti na tomto jednání tito poslanci a poslankyně: Jarmila Boháčková z důvodu hospitalizace, Helena Malotová z důvodu nemoci, Miloš Titz - zasedání ZEU v Paříži. Z vlády mám omluvenku pana ministra Pavla Rychetského - jednání Senátu, pana ministra Tvrdíka - pracovní shromáždění, předávání funkce náčelníka generálního štábu, které už zřejmě proběhlo, takže pan ministr bude přítomen. Z poslanců se ještě omlouvá pan poslanec Jan Kavan z důvodu zasedání Valného shromáždění OSN.

Dnes bychom se měli věnovat dvěma, respektive třem bodům, z nichž první dva jsou třetí čtení návrhu zákonů, tedy body 82 a 90, třetí je bod ústní interpelace na členy vlády - bod 79.

Pan poslanec Ekert má náhradní kartu č. 9, pan kolega Vykydal náhradní kartu č. 11.

 

Prvním bodem dnešního odpoledního jednání je číslo

 

82.
Návrh poslanců Martina Kocourka, Libora Ježka, Vladimíra Doležala a dalších
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 89/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Martin Kocourek za navrhovatele a zpravodaj rozpočtového výboru Michal Kraus.

Pozměňovací návrhy k tomuto tisku jsou uvedeny ve sněmovním tisku 89/3.

Prosím, abyste zaujali svá místa, a bezprostředně poté, pokud to situace ve sněmovně umožní, otevřu rozpravu.

Pan kolega Hrnčíř má náhradní kartu č. 13.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Dám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve zástupci navrhovatelů. Nechce vystoupit. Pan zpravodaj se závěrečným slovem také nechce vystoupit.

Prosím pana zpravodaje, aby přistoupil k řečništi a seznámil nás s procedurou hlasování.

 

Poslanec Michal Kraus: Dámy a pánové, před sebou máme v tisku 89/3 pozměňovací návrhy, které byly k projednávanému tisku předloženy. Všechny jsou uvedeny pod bodem A. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden komplexní návrh, a vzhledem k tomu, že spolu věcně souvisí, doporučuji, abychom provedli jedno hlasování en bloc o celém návrhu pod bodem A.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti tomuto postupu? Námitky nevidím. Přikročíme k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby vždy označil návrh, o kterém budeme hlasovat, a před hlasováním se k němu on i navrhovatel vyjádřili.

Kolegyně a kolegové, věnujte pozornost zejména zpravodaji. Nerozhodujeme o ničem prozaičtějším než o daních, dokonce o daních z příjmů.

 

Poslanec Michal Kraus: Dovolím si ještě jednou zopakovat návrh procedury hlasování. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden komplexní pozměňovací návrh, který je uveden v tisku 89/3 pod písmenem A, doporučuji, abychom o celém návrhu hlasovali en bloc, s tím, že přijetí tohoto návrhu doporučuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP