(18.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Domnívám se, že třetí příčinou bylo - a zase musíme tuto příčinu hledat v minulosti - to pojetí zemědělství, o kterém se tady hlasitě prohlašovalo, že je to přece podnikání jako každé jiné, že zemědělství nemůžeme nahlížet pod jeho zvláštnostmi, kterými je obrovská hmota, ze které se obrat, resp. zisk dá vygenerovat přirozeně jen velmi pomalu a velmi málo, když to úplně velmi zjednoduším. Čili to je třetí příčina toho, proč zemědělství je dnes ve velmi špatném stavu.

Nemá cenu zde teď momentálně rozebírat podrobně, jak z těchto problémů ven, protože máme zařazený bod na této schůzi Poslanecké sněmovny, který se současnou krizí zemědělství a možnostmi, jak mu pomoci, bude zabývat. Proto v současné chvíli jsem přesvědčen o tom, že nemůžeme učinit nic jiného než hlasovat o tom vzít zprávu na vědomí nebo ji na vědomí nevzít. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Hovořit bude poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové, souhlasím s panem Kučerou v jednom, že zemědělství scházejí peníze, což pravdou je, ale nedosáhneme toho tím, když podle jeho slov zliberalizujeme trh a zemědělce pustíme do jakoby rovného boje s EU. Vždyť on sám přece ví, jak to funguje v EU. Máme tam společnou zemědělskou politiku, fungují tam tržní pořádky, mají tam i cukerní pořádek, mají tam samozřejmě i mléčné kvóty. Myslím, že je to jedna z mála věcí, které jsme zavedli, a něco funguje, něco už nefunguje. Samozřejmě nepřísluší mi hodnotit Ústavní soud, ale určitě to nebylo nejlepší rozhodnutí, které zemědělcům pomohlo, ale pomohlo od peněz. Víme, jak v současné době trh s cukrem vypadá. Cena cukrovky jde dolů, cena cukru pro spotřebitele také dolů, což by mohlo spotřebitele těšit, ale nepomůže to do budoucna systému, který chceme zavést.

Trošku mě mrzí, že tato diskuse měla probíhat a probíhala v menší míře v zemědělském výboru, protože jsme se dvakrát zabývali současnou situací a nebylo to jen ihned po petici, která byla předána Poslanecké sněmovně v zemědělském výboru, ale minulý týden jsme se zabývali spolu s petičním výborem touto situací, přijali jsme k tomu určitá usnesení, požádali jsme vládu o to, aby řešila tento stav. Myslím, že teď tady řešíme rok 2001. Musíme vidět určité příčiny, které nepomohly zemědělství, ať už to bylo posílení koruny, ale doopravdy i to, že došlo k určitým negativním jevům, k čemu přirovnávám i to rozhodnutí Ústavního soudu.

Dále bych chtěl říci, protože tady hovořím o tom, že se dostáváme do špatné situace při vyjednávání s Evropskou unií, že není dokončeno vyjednávání s EU. Určitě po vyjednávání předložíme našim zemědělcům, jaký bude skutečný stav po vstupu a jaký je stav v současné době. Určitě o tom budeme diskutovat. Budu rád, když se k tomu vrátíme a když řekneme našim zemědělcům, jestli na tom vydělají, nebo na tom prodělají, a podle toho samozřejmě budou v referendu i zemědělci potom hlasovat a budou přesvědčovat i okolí, zda vystoupit do EU, nebo nevstoupit.

Věřím tomu a budu podporovat vstup, protože zemědělství to určitě pomůže, protože být ostrůvkem uprostřed Evropské unie by určitě nebylo pozitivní, ale spíše negativní.

Spíš bych obrátil tuto diskusi k hodnocení roku 2001, protože je to zpráva o výsledcích hospodaření roku 2001 a tam ty podmínky byly trochu jiné, než jsou v současné době. Myslím, že k pokroku tady došlo. Zemědělci vykázali zisk, dostali se do černých čísel. Dopady, které jsou v současné době, budeme doufám hodnotit na příští schůzi a samozřejmě prostor pro diskusi bude určitě velký.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Byl poslední, kdo se do rozpravy přihlásil, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda chce vystoupit. Chce, takže má slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: V zásadě, pane předsedající, pouze krátce bych se dotkl proběhnuvší rozpravy. Předně chci říci, že hodnotíme rok 2001, a z tohoto pohledu chci říci, že rok 2001, ale také rok 2000 se vyznačoval poměrně velkou cenovou stabilitou. Dále pak těmto letům, především roku 2001, pomohlo schválení 5,2 mld. na sucho touto sněmovnou. Myslím, že to byla významná pomoc sektoru zemědělství. Kromě toho jsme mohli zaznamenat během minulých čtyř let postupný nárůst rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství.

Z tohoto pohledu chci říci, že i v letošním roce nárůst kapitoly je významný, index je více než 10 %, s tím ale, že resort zemědělství čelí třem základním atakům. Jeden je výrazné posílení kursu koruny, za druhé propad cen, za třetí nižší úroda, a v té souvislosti samozřejmě na nižší úrodu mají vliv i záplavy, které proběhly. My se s nepříznivou situací v tomto roce samozřejmě potýkáme. Zpracovali jsme určitý komplex opatření, která postupně realizujeme, a jsem přesvědčen, že naše zemědělství z této krize, z této nepříznivé situace tohoto roku vyvedeme.

Samozřejmě před námi v této chvíli stojí významný cíl, a to vstup České republiky do EU. Musím zde potvrdit to, co zde řekli kolegové poslanci přede mnou, že jeden z těch nepříjemných a velmi zásadních ataků českého zemědělství byla ústavní stížnost podaná 40 poslanci, aniž by si tito lidé uvědomili, jaký dopad tato ústavní stížnost bude mít. Skutečně české zemědělství přijde o miliardu korun zrušením cukerních pořádků, tedy těch pořádků, o které se pan poslanec Kučera opíral ve svém vystoupení, že perfektně fungují v zemích EU. Nicméně jsme připravení cukerní pořádek zrekonstruovat a dát systém zpět do pořádku, přestože musíme čelit těmto atakům různých kazisvětů.

Takže, dámy a pánové, ještě jen jednu větu k činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu. Domnívám se, že v roce 2001 tento fond sehrával a i v letošním roce sehrává svoji pozitivní roli. Jen pro vaši informaci, v této chvíli nebo těchto dnech přijal Státní zemědělský intervenční fond určité opatření v regulaci trhu vepřovým masem, protože víme, že se propadá cena vepřového masa, a podobným způsobem intervenuje i v ostatních komoditách.

Tolik v tuto chvíli jako reakce na vystoupení některých kolegů poslanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se svých zpravodajských povinností ujal poslanec Jan Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku, nicméně vzhledem k tomu, že je to zpráva o stavu zemědělství, kterou buď vezmeme na vědomí, nebo nikoli, obávám se, že tento návrh je nehlasovatelný. Nicméně pokud by na něm kolega Kučera chtěl trvat, vznáším námitku proti tomu a žádám, aby se o mé námitce hlasovalo. Jako zpravodaj se domnívám, že ten návrh je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Kučera. Já se domnívám, že hlasovatelný v podstatě je, protože jednací řád říká, že návrh na zamítnutí může padnout k věci, nejen k zákonu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP