(17.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Na žádost klubu poslanců sociální demokracie prodlužuji přerušení schůze do 17.50 hodin.

 

(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, klub poslanců sociální demokracie se již poradil, takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, který v rámci podrobné rozpravy druhého čtení přednesl pan poslanec Martin Kocourek. Tento návrh zní: zamítnout vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené částky schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000.

Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat jsou zde, všechny vás na návrh pana poslance Plevy odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali.

 

V hlasování pořadové číslo 128 rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Kdo souhlasí se zamítnutím, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování skončilo, pro hlasovalo 51 poslanců, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme ukončili druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy ve druhém čtení, je možno přistoupit k projednávání třetího čtení - je to bod 86. Prosím, přeje-li si pan ministr vystoupit - nepřeje si vystoupit, takže ho prosím, aby se posadil ke stolku zpravodajů. Dále se ptám pana zpravodaje Miroslava Kalouska, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Pozměňovací návrhy tedy ve druhém čtení předneseny nebyly, rozprava ve třetím čtení se sice může konat, takže ji formálně otevřu, ale protože se do ní nikdo nehlásí, tak ji ihned zavítám. Závěrečná slova se rovněž nekonají, takže můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky 2000 podle sněmovního tisku 135."

 

Rozhodneme o tom hlasováním pořadové číslo 129, které jsem zahájil. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo s výsledkem - pro hlasovalo 82 poslanců, proti 48. Přesto tento návrh nebyl přijat, protože potřebného kvora 86 nebylo dosaženo.

 

Chvilku počkáme, zdali kontrola u výpisu hlasovacího zařízení neukáže na nějakou vadu hlasovacího zařízení, protože poslanec se v podstatě splést nemůže.

Zdá se, že žádná závada nebyla shledána, takže jsme společně ukončili projednávání bodu 86 vládního návrhu zákona o státním dluhopisovém programu. Konstatuji, že jsme nepřijali vládní návrh.

Dámy a pánové, nikdo mě nepožádal o přestávku, takže vás požádám o klid a o to, abyste jednání vedli mimo půdorys této místnosti, nejlépe v kuloárech.

 

Máme k projednávání bod číslo

 

47.
Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 51/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross a zpravodaj ústavně právního výboru pan Zdeněk Koudelka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 51/3. Otevírám rozpravu, písemné přihlášky do rozpravy nemám a zdá se, že se ani z místa nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra Stanislava Grosse, zdali hodlá přednést závěrečné slovo. Ano. Uděluji mu slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, budu stručný. Chci jenom říci před hlasováním, že pozměňovací návrhy, které byly přijaty v pozměňovacím návrhu, jsou návrhy, se kterými souhlasím a které budu doporučovat. Totéž se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Koudelky, který vyplývá z novely aktu týkajícího se volby zástupců shromáždění přímým všeobecným hlasováním, protože v mezidobí přípravy projednání ve vládě a projednání ve sněmovně došlo ke změně tohoto aktu.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Fajmona, k tomu jsem se vyjádřil již v průběhu druhého čtení - týkalo se to pracovního jazyka Evropské unie. Jenom znovu odkáži na to, že se nejedná o pracovní jazyk ve smyslu tohoto zákona, není jednacím jazykem v rámci Evropské unie a orgánů Evropské unie, ale týká se to věcí, které jsou přímo vymezeny v tomto zákoně, to je, v jakých jazycích budou plněny podmínky, které jsou zákonem stanoveny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP