(17.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dalším bodem našeho schváleného pořadu je

 

85.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku
státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části
schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000
/sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona může uvést ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Nehodlá tak učinit, takže konstatuji, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Výbor usnesení nepřijal. Zprávu o tom obsahuje sněmovní tisk 135/Z. Já bych prosil, aby za rozpočtový výbor k této zprávě podal informaci pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pane předsedající, děkuji vám za důvěru. I když nejsem zpravodajem, tak se o to pokusím, protože na jednání rozpočtového výboru jsem byl.

Já vás chci všechny upozornit, že původně rozdaný sněmovní tisk 135/1 nebyl platný. Obdrželi jste všichni nový, upravený, a to 135/Z, protože rozpočtový výbor na svém jednání dne 28. 11. 2002 nepřijal žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Pane poslanče, pokud mi vyhovíte, tak bych vás rád požádal, abyste se ujal zpravodajských povinností.

Nezbývá mi, než abych otevřel obecnou rozpravu. Písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do podrobné rozpravy žádné písemné přihlášky nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Martin Kocourek, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážené kolegyně a kolegové, navázal bych na proběhlou rozpravu v rozpočtovém výboru, která - jak víte - skončila bez návrhu usnesení, neboť se zde střetly dva názory. Jeden názor byl podpořit tento návrh zákona, ODS argumentovala proti přijetí tohoto zákona. Proto v návaznosti na proběhlou rozpravu v rozpočtovém výboru a v prvním čtení dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy nemám. Rozpravu končím.

O slovo se přihlásil předseda klubu poslanců ČSSD, poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádal o přestávku na poradu klubu, a to do 17.35 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, pane poslanče, vyhovím. V 17.35 hodin bude prostor pro pana ministra, případně zpravodaje, a v každém případě pro hlasování o návrhu, který přednesl pan poslanec Kocourek. Sejdeme se v 17.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP