(14.10 hodin)

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych k tomuto bodu, který je před námi k hlasování, ještě doplnil jeden návrh, a sice abychom do schůze sněmovny zařadili nový bod, který by se jmenoval Usnesení Poslanecké sněmovny k výročním zprávám politických stran a hnutí - doplnění.

Pro stručné zdůvodnění: Poslanecké sněmovně byly doručeny finanční zprávy sedmi politických stran a hnutí, byly projednány podvýborem pro kontrolu a následně rozpočtovým výborem. Minulý týden v pátek jste obdrželi na lavice usnesení rozpočtového výboru k tomuto bodu.

Jsem přesvědčen, že tento bod v Poslanecké sněmovně nemusí zabrat téměř žádný čas. Proto navrhuji tento bod zařadit na konec zpráv.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, je to jasné. Opakuji: pan poslanec Macháček navrhuje zařadit nový bod jako poslední bod bloku zpráv Usnesení Poslanecké sněmovny k výročním finančním zprávám politických stran a hnutí.

Ještě se hlásí o slovo předseda volební komise pan poslanec Hojda. Prosím o klid, věnujme pozornost jeho sdělení.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dovolte, abych za volební komisi přednesl návrh týkající se volebních bodů. Poslanecké sněmovně navrhujeme, aby bod 84 byl přeřazen za bod 56, a pak dále všechny volební body, které budou tajnou volbou. Všechny tyto body zařadit pevně na úterý 12. prosince od 18 hodin s tím, že výsledky proběhlých tajných voleb budou oznámeny ve středu ráno.

Bod 84 a 56 je volbou veřejnou, a pak by následovaly body, které jsou volbou tajnou.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Říkali jste na úterý 12. prosince. Pokud se nemýlím, úterý je 10. prosince.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pak se omlouvám, na 10. prosince. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď si rozumíme: volby budou zařazeny na úterý 10. prosince na 14 hodin. Začneme volbami. Doufám, že je to všem jasné, volit budeme v úterý od 14 hodin.

Ještě jednou pan předseda Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Omlouvám se, ale navrhoval jsem v 18 hodin s tím, že výsledky tajných voleb budou oznámeny ve středu následující den, hned ráno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Opravuji se, mystifikoval jsem vás, bude to 18. hodina.

Prosím paní poslankyni Rujbrovou.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, ráda bych upozornila, že Poslanecká sněmovna v pátek vyhověla mému návrhu a za bod 66 zařadila nový bod zpráva o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství, resp. žádost o podání této zprávy adresovanou vládě. S ohledem na to, že v upraveném programu jsem to nenašla, pouze upozorňuji na tuto skutečnost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tento bod bychom měli také zařadit do bloku zpráv. Prosím pana poslance Kühnla.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vím, že volební komise navrhuje zařazení volebních bodů na úterý v 18 hodin. Domnívám se ale, že by bylo možné zvažovat dřívější termín vámi omylem zmíněný ve 14 hodin, čili hned po obědě. Domnívám se, že by to přispělo k hladšímu průběhu volby. Navrhuji 14 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zpráva vlády požadovaná paní poslankyní Rujbrovou je zařazena do programu. Souhlasí s tím paní poslankyně? Ano, je to v pořádku.

Zazněl návrh, abychom volby začali ve 14 hodin.

Předtím ještě sdělím, že paní poslankyně Vlčková má náhradní kartu č. 14.

Požádal bych předsedu volební komise, aby se vyslovil k návrhu začít volby ve 14 hodin, co tomu brání a jestli trvá na svém návrhu na 18 hodin.

 

Poslanec Pavel Hojda: Volební komisi k tomuto návrhu vedly ty důvody, že voleb bude poněkud více. Mohly by tam být určité komplikace při sčítání, proto jsme si nechali rezervu, abychom mohli s výsledky seznámit až druhý den. Nechtěli jsme zdržovat jednání sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Trvá pan poslanec Kühnl na svém návrhu zařadit volby na 14 hodin? Trvá.

Jedná se o věci, které již byly dohodnuté. Jediný problém vzniká kolem zařazení voleb na 10. prosince v úterý, kde jsou dva návrhy - jeden na 14 hodin a druhý na 18 hodin.

Nejdříve nechám hlasovat o návrhu pana poslance Kühnla, který navrhuje hlasovat v úterý ve 14 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP