Stenografický zápis 8. schůze, 10. prosince 2002


(Schůze zahájena v 14:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.26 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


88. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Schling


53. Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje

Poslanec Karel Kühnl
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Miroslav Beneš
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda


56. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


84. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Pavel Hojda


58. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


59. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


60. Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce

Poslanec Pavel Hojda


61. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Pavel Hojda


62. Návrh na volbu dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Pavel Hojda


63. Návrh na volbu dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo 17.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP