Stenografický zápis 8. schůze, 4. prosince 2002


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Křeček


80. Návrh poslanců Martina Kocourka, Libora Ježka, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Vlček


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr


64. Návrh způsobu podávání návrhů na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Skopal


68. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2001 - 2002 /sněmovní tisk 75/

Poslanec Petr Pleva


69. Návrh na stanovení odměny členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Pleva


70. Informace o financování vývozu se státní podporou za I. pololetí roku 2002 /sněmovní tisk 78/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


71. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2002) /sněmovní tisk 79/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


72. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2003 /sněmovní tisk 80/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jiří Patočka


73. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2002 /sněmovní tisk 100/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jiří Patočka
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


74. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2001 /sněmovní tisk 103/

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Václav Mencl
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha


75. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna 2002 do 30. června 2002 /sněmovní tisk 110/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Ibl


76. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 137/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Václav Exner


77. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 138/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Ibl


92. Výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí za rok 1999, 2000 a 2001 - doplnění

Poslanec Antonín Macháček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 11.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


5. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Karel Černý
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Josef Mandík


67. Návrh změn Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 77/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Ladislav Skopal


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Třešňák
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Karel Vymětal


55. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky

Poslanec Pavel Hojda


78. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Karel Vymětal


87. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - druhé čtení

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Schling


78. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 17.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP