Stenografický zápis 8. schůze, 26. listopadu 2002

(Schůze zahájena v 14:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Pavel Hojda


1. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 26 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Jiří Třešňák


2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexico City dne 4. dubna 2002 /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Svatomír Recman


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor /sněmovní tisk 70/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Evžen Snítilý
Senátor Jiří Brýdl


4. Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miroslav Ouzký


6. Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Antonín Zralý


9. Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách) /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Tomáš Teplík


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miloš Melčák
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP