Pořad 4. schůze

4. schůze (23. srpna 2002)


Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 /sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (23. srpna 2002)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 24/ - zkrácené jednání

Projednávání (23. srpna 2002)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (23. srpna 2002)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

4. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 25/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (23. srpna 2002)
Projednávání, část č. 2

5. Rozprava k informaci předsedy vlády k povodňové situaci

Projednávání (23. srpna 2002)Přihlásit/registrovat se do ISP