Stenografický zápis 4. schůze, 23. srpna 2002

(Schůze zahájena v 10.07 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer


5. Rozprava k informaci předsedy vlády k povodňové situaci

Poslanec Václav Klaus
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.57 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Urban


1. Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 /sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 24/ - zkrácené jednání

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Tomáš Kvapil


4. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 25/ - zkrácené jednání

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


1. Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 /sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání

Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek


1. Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 /sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání

Poslanec Václav Mencl
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Radko Martínek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Tomáš Dub
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání

Poslanec Tomáš Dub
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Tomáš Kvapil


4. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 25/ - zkrácené jednání

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze ukončena v 16.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP