Stenografický zápis 3. schůze, 8. srpna 2002


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Braný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Milan Ekert


3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění možné korupce při zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zahraničních věcí v letech 1996-2002

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Kavan
Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jan Klas
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


9. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002

Poslanec Miroslav Kalousek


10. Návrh na pověření orgánu Poslanecké sněmovny ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Poslanec Miroslav Kalousek


11. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání

Poslanec Miroslav Kalousek


12. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Miroslav Kalousek


13. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001 /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Milada Emmerová


14. Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


8. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Pavel Hojda


7. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.33 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda


7. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 13.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


15. Ústní interpelace

Poslanec Hynek Fajmon
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


15. Ústní interpelace

Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila v 17.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP