Pořad 2. schůze

2. schůze (16., 18. července 2002)


Zahájení schůze

1. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (16. července 2002)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (16. července 2002)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2002 (2. a 3. volební období)

Projednávání (16. července 2002)

4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Projednávání (16. července 2002)

5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (16. července 2002)

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (16. července 2002)

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (16. července 2002)

8. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (16. července 2002)

9. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (16. července 2002)

10. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Projednávání (16. července 2002)

11. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (18. července 2002)

12. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (18. července 2002)
Projednávání, část č. 2

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Projednávání (18. července 2002)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (18. července 2002)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Projednávání (18. července 2002)

16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (18. července 2002)

17. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Projednávání (18. července 2002)

18. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na kandidáty na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (18. července 2002)

19. Ústní interpelace

Projednávání (18. července 2002)

21. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na člena ústavně právního výboru

Projednávání (16. července 2002)

22. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (18. července 2002)

23. Návrh na volbu člena ústavně právního výboru

Projednávání (18. července 2002)Přihlásit/registrovat se do ISP