Stenografický zápis 2. schůze, 18. července 2002


(Schůze zahájena v 10:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


22. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.45 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


23. Návrh na volbu člena ústavně právního výboru

Poslanec Pavel Hojda


11. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


12. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Pavel Hojda


14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Pavel Hojda


15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Kühnl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.45 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


12. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda


17. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


18. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na kandidáty na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.57 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


19. Ústní interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.09 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze ukončena v 17.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP