Stenografický zápis 2. schůze, 16. července 2002

(Schůze zahájena v 14:06 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Svatomír Recman


1. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Kühnl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.47 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.49 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 18.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.11 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2002 (2. a 3. volební období)

Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec


4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Miroslav Beneš
Ministryně školství ČR Petra Buzková


5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


8. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


9. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Pavel Hojda


21. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na člena ústavně právního výboru

Poslanec Pavel Hojda


10. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP