Stenografický zápis 1. schůze, 11. července 2002


(Schůze zahájena v 10:06 hod.)

Poslanec Václav Klaus


6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 10.13 hodin.)

Poslanec Václav Klaus


7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

Poslanec Václav Klaus


8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Poslankyně Eva Dundáčková


9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.11 hodin.)

Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 13.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 14.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Helena Mallotová


11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Předseda PS Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.35 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.48 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.02 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 18.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Přestávka prodloužena do 19.00 hodin.)

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 19.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 20.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Ransdorf


15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý


16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Vidím


17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 21.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 21.18 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 21.20 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP