Stenografický zápis 1. schůze, 9. července 2002

(Schůze zahájena v 14:10 hod.)

Poslanec Václav Klaus


1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Poslanec Václav Klaus


2. Slib poslanců

Poslankyně Petra Buzková


3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Poslanec Pavel Hojda


4. Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru

Poslanec Václav Klaus


5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Klaus

(Jednání skončilo ve 14.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP