Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Vidím

Schůze: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55

1. schůze (9. - 11. 7. 2002)

části č. 17-19 (11. 7. 2002)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 14 (11. 7. 2002)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
část č. 25 (11. 7. 2002)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 26 (11. 7. 2002)

3. schůze (6. - 8. 8. 2002)

2. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 27 (6. 8. 2002)

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení
části č. 42-43 (9. 10. 2002)

20. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení
část č. 78 (9. 10. 2002)

56. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 /sněmovní tisk 2/
část č. 136 (11. 10. 2002)

58. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 5/
část č. 201 (16. 10. 2002)

60. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích /sněmovní tisk 57/
část č. 205 (16. 10. 2002)

90. Petice poslancům Spolkového sněmu Německa ve věci zadržení paní Natálie Sudljankové v Německu
části č. 137-138 (11. 10. 2002)

7. schůze (7. - 8. 11. 2002)

část č. 1 (7. 11. 2002)

1. Návrh na vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk na území České republiky
části č. 4-5 (7. 11. 2002)

2. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona /sněmovní tisk 105/ - zkrácené jednání
část č. 5, části č. 14-16 (7. 11. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

část č. 3 (26. 11. 2002)

51. Návrh na zřízení orgánu Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
části č. 34-35 (27. 11. 2002)

9. schůze (16. - 17. 1. 2003)

1. Vládní návrh opatření souvisejících se situací týkající se Irácké republiky /sněmovní tisk 173/
část č. 9, části č. 11-12 (16. 1. 2003), část č. 32, části č. 34-36 (17. 1. 2003)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

část č. 151 (25. 2. 2003)

12. schůze (1. 4. 2003)

část č. 2, část č. 16 (1. 4. 2003)

13. schůze (2. 4. 2003)

1. Návrh na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 36 (2. 4. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

12. Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení
část č. 36, část č. 38 (9. 4. 2003)

69. Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky /sněmovní tisk 216/ - třetí čtení
část č. 194 (16. 4. 2003)

80. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 286 (18. 4. 2003)

97. Vládní návrh na vyslání polní nemocnice /sněmovní tisk 285/
část č. 166 (15. 4. 2003)

15. schůze (9. - 29. 4. 2003)

1. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 10 (29. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

část č. 3, část č. 6 (13. 5. 2003), část č. 158 (20. 5. 2003)

2. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 19 (13. 5. 2003)

88. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízení ve věci CME versus Česká republika
část č. 208 (21. 5. 2003)

92. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 288 (28. 5. 2003)

116. Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/5/ - zamítnutý Senátem
část č. 329 (10. 6. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

část č. 3 (24. 6. 2003)

13. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení
část č. 18 (24. 6. 2003), část č. 61 (25. 6. 2003)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení
část č. 20 (24. 6. 2003)

22. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - prvé čtení
část č. 24 (24. 6. 2003)

27. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení
část č. 53 (25. 6. 2003)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení
část č. 133 (27. 6. 2003)

94. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 289 (8. 7. 2003)

19. schůze (22. - 24. 7. 2003)

17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení
část č. 88 (24. 7. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

část č. 2 (14. 10. 2003), část č. 277 (24. 10. 2003)

113. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení
část č. 310 (24. 10. 2003)

133. Vládní návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení
část č. 462 (4. 11. 2003)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení
část č. 384 (30. 10. 2003)

168. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 331 (29. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

část č. 2 (25. 11. 2003), část č. 81 (27. 11. 2003), část č. 269 (5. 12. 2003), část č. 276 (10. 12. 2003)

1. Návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
část č. 16 (25. 11. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 46 (26. 11. 2003)

25. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení
část č. 281 (10. 12. 2003)

34. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
část č. 169 (2. 12. 2003)

71. Návrh poslance Petra Nečase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení
část č. 476, část č. 478 (17. 12. 2003)

175. Návrh na odvolání člena Rady České televize
část č. 425 (16. 12. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
část č. 45 (11. 2. 2004)

41. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení
část č. 295 (20. 2. 2004)

49. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 89 (12. 2. 2004)

131. Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (zákon o nájemném z bytu) /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
část č. 453 (9. 3. 2004)

136. Návrh na volbu kandidáta na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 331 (25. 2. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

8. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení
část č. 20 (24. 3. 2004)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 120 (26. 3. 2004)

58. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení
část č. 251 (1. 4. 2004)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
část č. 303 (6. 4. 2004)

143. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 299 (6. 4. 2004)

144. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 300 (6. 4. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

část č. 2 (4. 5. 2004)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 32 (5. 5. 2004)

56. Návrh na zřízení výboru pro evropské záležitosti
část č. 130 (7. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

18. Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 611/ - druhé čtení
část č. 67 (16. 6. 2004)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení
část č. 135 (18. 6. 2004)

58. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení
část č. 140 (18. 6. 2004)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení
část č. 141 (18. 6. 2004)

62. Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 684/ - prvé čtení
část č. 146 (18. 6. 2004)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem: 1) Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely, 2) Protokol ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství, 3) Protokol ze dne 12. března 1999 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkající se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy - Prohlášení, 4) Protokol ze dne 8. května 2003 vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů, a k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda ze dne 26. července 1995 o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie. /sněmovní tisk 606/ - druhé čtení
část č. 282 (29. 6. 2004)

111. Informace vlády o pronájmu nadzvukových letounů Grippen
část č. 355 (1. 7. 2004)

121. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force - NRF) /sněmovní tisk 694/
část č. 248, části č. 256-257 (24. 6. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

část č. 4 (21. 9. 2004)

2. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - druhé čtení
části č. 9-10, část č. 12 (21. 9. 2004)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení
část č. 10 (21. 9. 2004)

86. Vládní návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) /sněmovní tisk 682/ - třetí čtení
části č. 156-157 (24. 9. 2004)

36. schůze (12. - 21. 10. 2004)

část č. 3 (12. 10. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

75. Zpráva o plnění Programového prohlášení vlády /sněmovní tisk 717/
část č. 189 (5. 11. 2004)

91. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 /sněmovní tisk 757/
část č. 110, části č. 113-114 (4. 11. 2004)

38. schůze (23. - 26. 11. 2004)

76. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 /sněmovní tisk 757/
část č. 163 (26. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

85. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 /sněmovní tisk 757/
části č. 87-88 (15. 12. 2004)

40. schůze (21. 1. 2005)

1. Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v Iráku v roce 2005 /sněmovní tisk 861/
část č. 4, část č. 15 (21. 1. 2005)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

část č. 8 (8. 2. 2005)

14. Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku některým účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení
část č. 76, část č. 79 (9. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

32. Návrh poslanců Karla Černého, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytování příspěvku k důchodům účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení
část č. 118 (29. 3. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

část č. 112 (10. 5. 2005)

13. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 859/ - druhé čtení
část č. 28 (4. 5. 2005)

27. Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku některým účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 740/ - druhé čtení
části č. 56-57 (4. 5. 2005), část č. 113 (10. 5. 2005)

57. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení
část č. 181 (11. 5. 2005)

86. Návrh poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství /sněmovní tisk 661/ - třetí čtení
část č. 150 (11. 5. 2005)

94. Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku některým účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 740/ - třetí čtení
části č. 279-280 (18. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

část č. 5 (14. 6. 2005)

114. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost všechny osoby zařazené nařízeními ministra vnitra do specializovaného pracovního týmu Mlýn
část č. 425 (1. 7. 2005)

46. schůze (16. - 19. 8. 2005)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k průběhu akce CzechTek 2005
část č. 10 (16. 8. 2005)

29. Návrh zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku některým osobám a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 740/5/ - vrácený Senátem
část č. 130 (19. 8. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

část č. 33 (21. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

část č. 5 (11. 10. 2005), část č. 143 (18. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

část č. 505 (15. 12. 2005)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - třetí čtení
část č. 235 (2. 12. 2005)

208. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2006 /sněmovní tisk 1186/
část č. 306 (7. 12. 2005), část č. 459 (14. 12. 2005)

209. Rozhodnutí vlády o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice /sněmovní tisk 1187/
část č. 306 (7. 12. 2005), část č. 463 (14. 12. 2005)

243. Vládní návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu rezortu Ministerstva obrany k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení ze dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice /sněmovní tisk 1215/
část č. 464, části č. 466-467 (14. 12. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

část č. 3 (24. 1. 2006), části č. 31-32 (25. 1. 2006), část č. 187 (1. 2. 2006)

1. Návrh na zřízení zvláštního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ
části č. 11-12 (24. 1. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

část č. 154 (14. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

část č. 2 (18. 4. 2006)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 1270/ - prvé čtení
část č. 87 (20. 4. 2006)

81. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 625/ - třetí čtení
část č. 229 (9. 5. 2006)

101. Návrh na volbu členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 217 (9. 5. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP