S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů
a soudců, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 164)Vláda na své schůzi dne 14. dubna 1999 posoudila a projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 164), a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s . Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vytvořit pracovní skupinu složenou z pověřených zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a vlády k revizi platné právní úpravy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP