(13.50 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu plnit funkci zpravodaje, protože tu byl nalezen nějakým způsobem, nevím, jak dalece odpovídá jednacímu řádu, náhradník. Jen chci připomenout, že stanovisko vlády, které zde bylo citováno k tomuto návrhu zákona, je negativní. Nicméně vystupuji proto, abych připomněl, že přestože se zdá, že se jedná o věc jednoduchou, ta věc tak jednoduchá není.

Nechci vznášet politické argumenty, proč je tak narychlo zařazen tento zákon. Pan předkladatel důvody řekl, o kterých se já nedomnívám, že jsou to ty, které by nutně vedly k tomu, abychom tento zákon schvalovali v devadesátkovém režimu. Jsem přesvědčen, a jestli si vzpomenete na diskusi, že je tu řada problémů, které je třeba vyřešit, že k tomu mohou být různé názory. Nakonec to ukázalo hlasování ve třetím čtení při schvalování zákona, který předložila vláda, a zpětvzetí panem ministrem Dostálem.

Sám mám připraveno několik pozměňovacích návrhů. Myslím si, že by bylo vhodné je uplatnit, a proto vznáším jménem dvou klubů - KDU-ČSL a US - veto proti projednávání tohoto zákona v režimu podle § 90.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Přesto bych rád slyšel i vyjádření druhého klubu, zda se k tomu připojuje. Do rozpravy se dále přihlásil pan poslanec Pleva, po něm pan poslanec Aleš Rozehnal.

 

Poslanec Petr Pleva: Jen bych rád opravil tvrzení pana kolegy Talíře, které zřejmě vzniklo omylem, že vláda k tomu vyslovila negativní stanovisko, protože jestli čtu ve stanovisku vlády k tomuto tisku, že vláda vyjádřila s tímto návrhem souhlas, nemyslím si, že to je negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Aleš Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Rovnou bych reagoval na to, co řekl kolega Pleva, protože vláda sice vyjádřila s návrhem této novely souhlas, ovšem s výjimkou tří bodů, což naprosto vylučuje projednávání podle zrychleného režimu.

Také vás nebudu zdržovat, protože tímto tématem se sněmovna opakovaně zabývala, ale chtěl bych říci, že pokud by tato novela se týkala pouze toho problému, se kterým vás seznámil kolega Pleva, tzn. o dočasném vývozu předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek, tak pro tuto novelu ihned zvednu ruku. Jenže to tak není. Tato novela je vládní novela, která je upravená, je to kompilát dalších pozměňovacích návrhů a jako takový se domnívám, že určitě nemůže být projednáván ve zrychleném čtení, protože je to zjevně složitá materie.

Své výhrady ke stále platnému zákonu i k původní vládní novele jsem řekl a vztahují se i na tento poslanecký návrh. Tento poslanecký návrh je jednoznačně v rozporu s principy evropského práva, tak jak je definuje Nejvyšší soud pro lidská práva a Nejvyšší soudní dvůr, což jsem doložil při projednávání tisku 950 několika judikáty. Dokonce, tak jak řekl kolega Pleva, sice vláda s touto novelou souhlasí, avšak s výjimkou tří bodů. Jeden z těchto bodů je to, že tato novela v tomto znění je v rozporu s acquis communautaire, který se týká platby DPH v Evropské unii.

Jako další bod - tato novela jednoznačně zhoršuje prostředí, které jsme zde dvanáct let budovali, které se týkalo obchodu s předměty kulturní hodnoty a jejich vývozu, a jakékoli takovéto zhoršení prostředí má jednoznačný dopad, to znamená, že se začne obchodovat s těmito věcmi jinou formou než veřejnou.

Domnívám se, že tento zákon je velmi důležitý a že by měl být projednáván až po novele památkového zákona, což jsem navrhoval ve sněmovně při projednávání tisku 950. Jelikož vládní novela památkového zákona přijata nebyla, proto se domnívám, že by tato sněmovna měla rezignovat na změnu tohoto zákona a měla by tuto novelu zamítnout v obecné rozpravě, jak také navrhuji.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se přihlásil pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, musím se vám všem omluvit, protože v té rychlosti, v jaké jsem na sebe převzal úkol zastupujícího zpravodaje, jsem skutečně nestačil informovat sněmovnu, že dochází k jakémusi zvláštnímu procedurálnímu rozporu.

Na jedné straně má být tento zákon projednán ve zkráceném režimu podle § 90 jednacího řádu, tj. v podstatě bez možnosti dalších úprav, a na druhé straně vláda skutečně vyslovila souhlas, ale podmíněně, takže v tom má kolega Talíř pravdu a kolega Rozehnal taktéž, že jsou tam podmíněny tři body, kterými vláda tento svůj souhlas váže. V tuto chvíli podle mého soudu nezbývá nic jiného, než skutečně respektovat veto dvou poslaneckých klubů, propustit tento zákon do druhého čtení s přikázáním do výboru, s největší pravděpodobností do výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu, a pokračovat standardním způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP