(12.20 hodin)
(pokračuje Bureš)

V jejich platu je přihlédnuto k případné práci přesčas, ale to není práce v noci a práce o sobotách a nedělích. Je to disproporce zcela zásadní, která je i velmi citlivě státními zástupci v tomto nově vymezeném právním prostoru vnímána.

Jestliže jsem zaslechl v kuloárech Poslanecké sněmovny, že je nemravnost, aby státní zástupci měli tři měsíce placenou nemocenskou, tak já zastávám zcela opačný názor. Jednak bych zdůraznil to, co již bylo řečeno, že téže výhody již požívají všichni příslušníci ozbrojených sborů, jednak naprosto jednoznačně prohlašuji, že ani v soudcovském sboru, který má ještě mnohem delší výhodu plného platu po dobu pracovní neschopnosti, neboť toto období je v zákoně o platech ústavních činitelů vymezeno 6 měsíci, tak nemohu nikterak doložit analýzami Ministerstva spravedlnosti, že by tento institut snad byl zneužíván. Naopak. Jsme svědky toho, že státní zástupci místo toho, aby čerpali dovolenou na zotavenou v létě a v zimě, tak ji používají k tomu, aby leželi ve svých postelích a léčili se z chřipek a jiných chorob, což je stav, který v žádném případě nejsme oprávněni připustit.

Proto věřím, že pochopíte důvody tohoto návrhu, který odstraňuje hrubé disproporce, a že nalezne vaše porozumění. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Myslím do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení. Já vás, vážené kolegové, pro jistotu odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Vážení kolegové, já jsem dostal veto od dvou poslaneckých klubů, KDU-ČSL a Unie svobody proti tomuto projednávání. V tomto případě tedy pokračuje projednávání podle § 90 odst. 7 - návrh zákona lze vrátit navrhovateli k dopracování nebo jej zamítnout či přikázat k projednání výborům. Nevím, jak došlo k této představě, jaké máte návrhy.

(Hlas: Je rozprava?) Obecná rozprava ještě existuje. Prosím, poslanec Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, navrhuji zkrácení projednávání tohoto tisku ve výboru o 55 dní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, přiznám se, že mě úplně zaskočil postoj poslaneckého klubu KDU-ČSL a Unie svobody, že tomu nerozumím. Mohu to považovat jenom za účelový lidově řečeno "šprajc" a "truc". Mrzí mě, že k tomu dochází.

Jako navrhovatel děkuji za návrh na zkrácení lhůty. Jako navrhovatel s tímto zkrácením lhůty vyslovuji souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení, nejdříve musíme hlasovat o tom, kterému výboru to dát k projednání. Myslím, že to je evidentně pro ústavně právní výbor. (Poslankyně Kupčová z místa: Ne, rozpočtový.) Rozpočtovému výboru? Paní poslankyně, netelefonujte, jestli jste vážně tázána jako předsedkyně ústavně právního výboru na konkrétní otázku.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Pane předsedo, já se domnívám, že tento návrh zákona patří rozpočtovému výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je zde zástupce rozpočtového výboru, který by to vnímal souhlasně? Hlásí se ještě pan poslanec Filip? Nehlásí. Pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pokud mohu mluvit za rozpočtový výbor, tak souhlasím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení, já dám nejdříve hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru, poté dám hlasovat o zkrácení lhůty.

 

Zahájil jsem hlasování o přikázání.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 86 z přítomných 119 poslanců 115 hlasovalo pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní byl předložen návrh na zkrácení lhůty o 55 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 120 poslanců 109 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Je zajímavé, že těchto šest stačilo na zablokování jiného způsobu jednání.

Prosím pana místopředsedu Langera.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jste zkrátili lhůtu k projednávání tak, že je umožněno lhůtami projednat tento návrh zákona ve druhém i třetím čtení na této schůzi Poslanecké sněmovny, za což vám děkuji, prosím, abychom promítli toto rozhodnutí také do již schváleného programu schůze a zařadili bod druhé čtení a třetí čtení tohoto návrhu zákona. Považuji za seriózní zařadit druhé čtení na závěr druhých čtení, která už byla zařazena, resp. poté, co to ta lhůta umožní, a třetí čtení dle uvážení předsedajícího.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, to je naprostá mystifikace, co jste teď řekl. Žádné druhé čtení už neexistuje. To už skončilo. Musíte navrhnout fixní datum pět dní ode dneška, což je třeba ve čtvrtek příštího týdne od 14.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, jestli je tomu tak, potom navrhuji zařadit druhé čtení na 3. května ve 14.00 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 119 poslanců 108 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Dostáváme se k bodu 37.

Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vy jste sice zařadili druhé čtení, ale ještě jsme nezařadili třetí čtení. Takže já navrhuji zařadit třetí čtení na konec třetích čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych zařadil třetí čtení mezi třetí čtení v průběhu, kdy uplynou patřičné lhůty od druhého čtení. Já bych o tom teď ani nerozhodoval, jestli souhlasíte. Nebo máme o tom dát hlasovat?

 

Kdo je pro, abychom zařadili tento bod i do třetích čtení na této schůzi, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 120 poslanců 103 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP