(11.10 hodin)
(pokračuje Exner)

Svou povinnost směrem k Parlamentu v současné chvíli splní, když bude bezprostředně po rozhodnutí informovat, ale bude-li rozhodnutí takové, že bude perspektivně globální a bude se týkat například určitého časového období, potom se domnívám, že text, který v současné době ústava obsahuje, už vlastně umožňuje takový přístup jak k rozhodování, tak k informování Parlamentu.

Na základě všech těchto věcí a také ze skutečnosti, že vláda v praxi tímto postupem postupuje, a jak bylo dokonce řečeno na jednání ústavně právního výboru, tak velmi často probíhá rozhodování dokonce takovým způsobem, že vláda ve skutečnosti rozhoduje až po uskutečněném přejezdu a přeletu, což v určitém výkladu i současná ústava umožňuje, domnívám se, že tato malá novela opravdu nemá své opodstatnění. Na základě toho se připojuji k návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vystoupím pouze v té části diskuse týkající se spekulací o tom, zda je možné najít jiný způsob řešení té současné, řekněme si na rovinu, že všichni dobře víme, že naprosto nevyhovující situace, kdy reálně máme sice nástroj, kterým efektivně můžeme korigovat přelety či účast zahraničních vojsk na území ČR. O všech takových situacích, zejména právě o přeletech, jsme však informováni s výrazným zpožděním. Máme-li tedy nástroj, jímž můžeme kontrolovat pobyt cizích vojsk na našem území, pak si řekněme, že se to dovídáme vždy v době, kdy na tom nemůžeme reálně nic změnit.

Předkladatelé tohoto návrhu zákona resp. novely ústavy mají tedy pravdu, že se po právu snaží řešit situaci, v níž sice máme v ruce rádoby efektivní, rádoby významný nástroj, jakým korigovat nebo jakým prosazovat parlamentní demokracii, zejména parlamentní kontrolu toho, co se děje na našem území ve věci pobytu cizích vojsk, na druhé straně však nedokážeme udělat reálně skoro nic. Jinými slovy, pokud vůbec, tak s výrazným zpožděním.

Musím se jich zastat v té rovině nebo v té úrovni diskuse, kdy někteří naši kolegové, zejména členové KSČM, tvrdí, že současný systém je třeba zachovat, současný systém není třeba korigovat a změnit nějakým efektivnějším způsobem. Myslím, že to možné je, nikoli ale v tuto dobu. Myslím si, že skutečně ústava není takovým zákonem nebo není takovou předlohou, kterou by bylo možné na objednávku nebo po kouscích měnit každého půl roku nebo každé dva měsíce, tak jak každý z nás přichází s nejrůznějšími koncepcemi nebo s nejrůznějšími motivy. Myslím, že je třeba zvolit cestu ucelenou, dát několik nápadů, několik návrhů dohromady, a pak jednat o těchto předlohách naráz.

Tím řešením je způsob, který jsme zvolili při prosazování zákona o prosazování mezinárodních sankcí. Tím řešením je takové ustanovení ústavy, které nezprostí Parlament efektivního výkonu kontroly, ponechá kontrolu na některém z jeho garančních výborů. Právě při projednávání vládního návrhu zákona o mezinárodních sankcích jsme totiž po široké diskusi dospěli k tomu, že sice vláda tyto sankce může vyhlásit, respektive k nim přistoupit, avšak dostane-li souhlas od garančního výboru. Myslím, že i toto řešení je použitelné právě v případě, který se pokoušeli předkladatelé řešit.

Já za sebe říkám, že se připojím k návrhu na zamítnutí, ale nabízím tento instrument, který jsem já jako zpravodaj tisku, o němž se zmiňuji, prosazoval a který jsme nakonec jako Poslanecká sněmovna přijali jako způsob řešení tohoto problému.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Titz, nebo ještě technická poznámka pana poslance Matulky, pak pan poslanec Starec.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Opravdu jen poznámka na adresu předřečníka, který se zmiňoval o tom, že poslanci KSČM si přejí zachovat stávající stav. Pan poslanec Doktor je sportovec, možná kdyby navštívil ušní, tak by se mu zlepšil sluch. Kolega Exner právě upozorňoval na to, že současný stav jsme nikdy nepodporovali.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Znovu poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vcelku očekávaně vystupuji s reakcí, pane kolego Matulko. Omlouvám se vám a panu předsedovi sněmovny, že takto přímo porušuji jednací řád. Já vám odpovím přímo. Kdyby vy jste se zúčastnil jednání zahraničního výboru, tak byste věděl, že váš kolega Ransdorf plamenně obhajoval právě současný systém a byl jedním z těch, kteří si nedokázali představit jakékoli jiné řešení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Starec, prosím. Dobře, ještě pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já jsem si zvykl na to, že jsou ve sněmovně mnozí, kteří vědí lépe než já, co si myslím nebo si mám myslet, ale chtěl bych říci, že jsem na jednání zahraničního výboru upozornil na to, že je naprosto nepřijatelné akceptovat předkládaný návrh nejen kvůli současnému ústavnímu rámci, ale i proto, že je prostě proti duchu parlamentarismu to, aby parlament sám se vzdával pravomocí, které mu náležejí. Neumím si představit parlament na evropském kontinentě, který by takto jednal, jak se po nás žádá.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Já jsem se přihlásil velice stručně do obecné rozpravy jen z toho titulu, že jsem se snažil ve své zpravodajské zprávě - a myslím, že tak postupoval i pan kolega Zaorálek - upozornit na jednu podstatnou věc, že by to neměla být záležitost nějakého dramatického špičkování. Ta věc bohužel byla prodiskutována způsobem, kterého ne všichni aktéři této diskuse, kteří třeba vystoupili dnes, se ho ve výborech zúčastnili. Ale upřímně řečeno, tato věc neměla vést k tomu, že tady budou zaznívat nějaké osobní nebo neosobní věci. Sám jsem připomněl, že předpokládám, že budou padat návrhy jak na zamítnutí, to znamená z té strany absolutního odporu, až po návrhy absolutního souhlasu. Byl bych nesmírně rád, kdybychom diskusi k této věci dokázali dovést do rozumného konce.

Jenom proto, že se vyměnil předsedající, upozorním pana předsedu, že zatím v diskusi vystoupili tři zástupci sněmovny a v podstatě všichni tři navrhli nebo se připojili k návrhu na zamítnutí, takže předpokládám, že o tom bude v obecné rozpravě hlasováno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pak se pokusím přivolat maximum kolegů, aby mohli hlasovat o zamítnutí. Samozřejmě vás odhlásím.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Naposledy zvoním.

Jedna politická strana tady není prakticky s výjimkou svého významného funkcionáře zastoupena nikým, panem kolegou Krásou, kterého tady nevidím. Doufám, že to voliči sledují a veřejnoprávní televize se dívá tímto směrem. Možná, že už je to navždy rezignace této politické strany.

Vážení, já to nechci prodlužovat, ale dávám šanci všem, aby se dostavili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP