Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. dubna 2002 v 9.02 hodin

Přítomno: 142 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji čtvrtý jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám a přeji vám krásný páteční den.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi eventuálně, kdo má nebo bude žádat o náhradní identifikační kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednacím dnu požádali tito poslanci: poslanec Josef Houzák - zdravotní důvody, poslankyně Yvona Jungová - vážné rodinné důvody, Zdeněk Klanica - hospitalizace, Jitka Kocianová - vážné rodinné důvody, Miroslav Máče - zasedání stálé delegace ČR na shromáždění NATO, Monika Mihaličková - mateřské povinnosti, František Ondruš - zdravotní důvody, Petr Nečas - lékařské vyšetření, Zuzka Rujbrová - pracovní jednání mimo Prahu, Evžen Snítilý - zdravotní důvody, Zdeňka Stránská - vážné rodinné důvody, Miloš Titz - účast na semináři v Bratislavě, Josef Vejvoda - neodkladné jednání mimo Prahu, a páni poslanci Petr Matějů a Vlasta Štěpová - zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Hned je tu první oprava - paní poslankyně Yvona Jungová je již přítomna, byla omluvena pouze do včerejšího dne.

Konstatuji, že pan poslanec Hynek Fajmon má náhradní kartu č. 8 a pan poslanec Ladislav Skopal náhradní kartu č. 10.

Z vlády se omlouvají předseda vlády Miloš Zeman - pracovní povinnosti vyplývající z oficiální návštěvy předsedy vlády Polské republiky, stejné důvody omlouvají i pana ministra a poslance Jaromíra Schlinga. Pavel Dostál - účast na pohřbu Vlastimila Brodského, pan ministr Fencl tu má sice omluvenku, ale viděl jsem, že je přítomen, zřejmě bude odcházet na některá jednání do Senátu. Pan ministr Bohumil Fišer - pracovní cesta do Vilniusu, pan místopředseda vlády Grégr - pracovní povinnosti mimo Prahu, pan místopředseda vlády Jan Kavan - oficiální návštěva Chorvatska, pan ministr Petr Lachnit - návštěva Litvínovska, pan místopředseda vlády Pavel Rychetský a místopředseda vlády Vladimír Špidla - účast na schůzi Senátu.

Dnes projednáme nejprve pevně zařazený bod č. 9, a poté budeme projednávat další body ve schváleném pořadí, to znamená druhá čtení - body 29 až 33, dále body 27, 34, 35 atd. Věřím, že se nám dnes podaří projednat ještě prvá čtení, kterých je větší počet, a že budeme moci přistoupit k projednávání smluv.

Chtěl bych upozornit paní poslankyně a pány poslance, že podle prezidiálky schválené na zahájení této schůze bylo dohodnuto, že i dnes bude polední přestávka od 13 do 14 hodin a že sněmovna bude pokračovat v jednání minimálně do 17 hodin, abychom napracovali příští týden, kdy tady nebudeme, kromě soboty 4. května.

 

Dovolte, pokud nejsou žádné procedurální návrhy, abych zahájil projednávání bodu

 

9.
Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
/sněmovní tisk 953/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů, kterým je pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane místopředsedo, vážená vládo - vidím, že je tu pouze pan ministr vnitra - vážené kolegyně a kolegové, nechci příliš dlouho mluvit o novele zákona ochraně hospodářské soutěže, tisk 953, protože si myslím, že na půdě této sněmovny již toho zaznělo k tomuto zákonu dost, protože podobný návrh je podáván zhruba potřetí a snaha dostat do tohoto zákona ekonomické závislosti byla již několikrát prodiskutována.

Chtěl bych jen podotknout, že byly i při projednávání ve výborech navrženy určité pozměňovací návrhy, byla snaha zpracovat tuto záležitost do zákona jiného - do obchodního zákoníku. Chtěl bych říci, že nikdo nezpochybnil potřebu nějakým způsobem ekonomickou závislost do naší legislativy dostat. Diskuse je pouze o tom, jestli to má být v zákoně o ochraně hospodářské soutěže, nebo v obchodním zákoníku či v jiné legislativní úpravě.

V poslední době, pokud jde o ekonomickou závislost, se tento jev rozrůstá v našem prostředí čím dále tím více. Poslední takový příklad je, že v rámci smluv odběratelé dokonce požadují od dodavatelů, aby jim kryli ztráty z exportu - je to např. ve smlouvách o odběru cukrovky od našich zemědělců. Nelze tedy říci, že by ekonomická závislost již nebyla aktuální, spíš se tento stav ještě zhoršuje.

Proto bych požádal kolegy, abychom propustili tento zákon po přijetí pozměňovacích návrhů do třetího čtení, a pak se samozřejmě rozhodne, jestli odpovídá, nebo neodpovídá tomu, co od tohoto zákona požadujeme.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a zemědělskému výboru. Hospodářský výbor usnesení nepřijal a záznam jste obdrželi jako sněmovní tisk 953/z. Usnesení zemědělského výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisku 953/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal návrh poslance Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zákon o ochraně hospodářské soutěže, tisk 953, na své schůzi konané dne 10. dubna 2002. Nepřijal žádné usnesení. Z přítomných 14 poslanců bylo 6 pro přijetí, 2 proti přijetí a 6 se zdrželo hlasování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bych požádal o zpravodajskou zprávu zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jana Grůzu.

Prosil bych členy klubu KDU-ČSL, aby zajistili přítomnost pana poslance Grůzy, který je zpravodajem k projednávanému tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP