(18.00 hodin)
(pokračuje Turek)

Tato verze je v souladu s konstitučním řádem Mezinárodní organizace válečných veteránů. A předpokládám, že řada z vás, poslanců, dostala i otevřený dopis Sdružení veteránů České republiky, kde se mimo jiné přimlouvají za to, aby právě tento návrh byl uveden do souladu s tímto konstitučním řádem a aby válečným veteránem byl ten člověk, který zasáhl ve válečné operaci, ve válečné misi kdekoliv na zemi.

A myslím si, že tento návrh je třeba podpořit. Já se tedy přikláním k návrhu Senátu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o válečných veteránech, podle sněmovního tisku 1093/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1093/4."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 889, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 889 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 105 a 35 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Kolegyně a kolegové, dalším bodem projednávání je bod 154 našeho pořadu schůze a já jsem obdržela žádost poslaneckého klubu sociální demokracie o 15minutovou přestávku na jednání klubu před projednáváním tohoto návrhu. To znamená, že vyhlašuji přestávku do 18 hodin 18 minut.

 

(Jednání přerušeno v 18.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP