(16.30 hodin)
(pokračuje Grégr)

(Ministr Grégr žádá o klid. Místopředseda Ivan Langer: Pane premiére, nerušte svého vicepremiéra.)

Poukázala rovněž na to, že podobné závazky, jaké plynou podnikatelským subjektům v hornictví, mají také podnikatelské subjekty v jiných odvětvích, např. ve stavebnictví a v zemědělství.

Na druhé straně je pravda, že Evropská unie v zájmu zachování jisté míry své energetické nezávislosti uvažuje o různých možnostech podpory evropského uhelného průmyslu, a to včetně přímých dotací aktivním podnikatelským subjektům. Stvrzení starých závazků státu zákonem lze interpretovat jako podporu konkurenceschopnosti uhelných společností na evropském trhu, jehož pravidla nejsou stejná pro všechny.

Dovoluji si znovu zdůraznit, že přijetí zákona nebude mít dopad na státní rozpočet.

V závěru svého vystoupení bych chtěl vyzvat kolegy poslance a poslankyně k opravdu pečlivému zamyšlení a k citlivému posouzení tohoto návrhu, zejména se zohledněním jak situace regionů, kterých se rozhodnutí bude bezprostředně dotýkat, takže paní poslankyně a páni poslanci, kteří zastupují dotčené regiony, musí zvážit, jak budou hlasovat, tak závazku státu, kdy se touto zákonnou úpravou stanou dávky vyplácené horníkům mandatorním výdajem.

Dovoluji si tedy navrhnout, aby sněmovna znovu odsouhlasila svůj návrh a přehlasovala vlastně prezidentské veto. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Další přihlášku nevidím. Končím tedy rozpravu. Nicméně v tuto chvíli na žádost předsedy poslaneckého klubu ODS přerušuji jednání, vyhlašuji přestávku do 16.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.32 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP