(16.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 864. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 117 přítomných pro 63, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1022/3, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 865. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 133 pro návrh 69, proti 48. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat, ale tak nízkou většinou, kterou si osobně nepamatuji, že by byl jakýkoliv zákon v této sněmovně přijat.

 

V každém případě těchto 69 kolegyň a kolegů mě vede k tomu, abych poděkoval a blahopřál panu senátorovi i panu zpravodajovi. Konstatuji, že jsme se vypořádali s dalším bodem našeho programu.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

111.
Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se ruší
zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

 

Prosím pana poslance Tlustého nebo některého z kolegů pověřeného zastupováním, aby společně s panem poslancem Radko Martínkem zaujali místo u stolku zpravodajů.

Návrh zákona jsme projednávali na 46. schůzi. Dne 6. února jsme přerušili obecnou rozpravu a další projednávání jsme odročili do projednání návrhů zákonů týkajících se druhé etapy reformy veřejné správy ve třetím čtení. Budeme tedy nejprve pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Já ji končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem - nejprve pana navrhovatele Tlustého.

Je to dobrý zákon, má být schválen.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji za slovo. Jenom pamětníkům připomenu, že se vracíme k tomuto návrhu už po roce a půl. Opakovaně byl přerušen. Důvody jsou známé. Zrušení územního členění Československé socialistické republiky nebylo podle mého návrhu možné provést prostě proto, že jeho části ještě byly využívány. Byl to, samozřejmě, značný anachronismus.

Podle mého názoru v tuto chvíli již nic nebrání tomu, aby můj návrh byl přijat a územní členění socialistického Československa bylo tímto zrušeno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem měl dojem, že pan předkladatel bude informován. Nicméně já upozorňuji, že teď, v tom změnovém zákoně, jsme přijali příslušnou změnu. To znamená, že tento návrh je v této chvíli vyřešen. To znamená, že zákon, tuším 63/1960, je změněn tak, jak v podstatě požadoval pan kolega Tlustý. Proto si myslím, že tento návrh je v této chvíli neaktuální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ovšem, pane poslanče, jestli je toto skutečnost, proč jste nenavrhl v obecné rozpravě zamítnutí tohoto zákona? Eventuálně by pan poslanec mohl, pokud věří panu poslanci Martínkovi, navrhnout jiný postup.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já samozřejmě věřím tomu, co říkal pan kolega Martínek. Já vím, že Poslanecká sněmovna právě teď odhlasovala řešení, o kterém on mluví. Nicméně to řešení je na cestě do Senátu.

Podle mého názoru nic nebrání tomu, když byl ten můj návrh celkem třikrát v intervalu jeden a půl roku přerušen, aby byl přerušen počtvrté a aby v případě, že nebude potřebný, přirozeným způsobem zanikl v legislativním procesu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Vojtěch Filip, ale výhradně a pouze jako předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, jedná se o obsolentní normu, to znamená normu, která platila a zůstává v platnosti jenom pro ty skutečnosti, které podle ní vznikaly a rozhodovaly se podle ní. Podle mého soudu je relativně možné to, co navrhl kolega Tlustý. Jinak i její ponechání v platnosti nemá žádné jiné právní důsledky.

Já jsem tedy pro to, abychom ke konci volebního období používali spíše gentlemanské dohody, to znamená, že budu souhlasit s přerušením projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A kam to chcete odročit? Dokdy?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Do projednání v Senátu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Aha. Dobře. To znamená, pokud máme přijmout návrh na odročení, potom by mi ho někdo… To je procedurální návrh. Můžeme i teď.

Je tu tedy návrh přerušit - odročit do projednání návrhů zákonů, které se týkají druhé etapy reformy veřejné správy, Senátem. Tak by měl přesně znít ten procedurální návrh.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 866. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 152 přítomných pro 137, nikdo proti. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Máme zde další návrh. Ano, ještě předtím předseda poslaneckého klubu ČSSD.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil s procedurálním návrhem, který se týká programu jednání této schůze.

Dovolil bych si navrhnout, zda bychom mohli předřadit v rámci programu schůze bod, který máme zařazený jako bod číslo 155. Je to zákon vrácený prezidentem republiky, zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, sněmovní tisk 946/3, vrácený prezidentem republiky, a to v tuto chvíli, na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě jednou, promiňte, v kolik?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: V tuto chvíli. Předřadili bychom ho tak, aby mohl být projednáván v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď hned. Dobře. Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 867. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 158 přítomných pro 95, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Prosil bych o strpení, protože si musím připravit podkladové materiály.

Nicméně v průběhu přípravy sděluji v rámci bloku omluv, že jsem byl požádán předsedou Poslanecké sněmovny o omluvení jeho neúčasti na zbývajícím programu jednání Poslanecké sněmovny dnes.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP