(15.10 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Část 82. - návrh zemědělského výboru a návrh pana poslance Martínka. Bude-li přijat návrh zemědělského výboru, je návrh pana poslance Martínka nehlasovatelný. Zemědělský výbor doporučuji.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Zemědělský výbor doporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 817 ze 174 přítomných 150 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Můžeme přistoupit k části 83. na straně 30. Dva pozměňovací návrhy pana poslance Martínka, oba navrhuji hlasovat dohromady. Souhlasím, předkladatel doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 818 z přítomných 175 bylo 130 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, část 85. na straně 30 a 31 obsahuje tři pozměňovací návrhy. Dovoluji si vám navrhnout změněné pořadí hlasování, abychom nejprve hlasovali o návrzích, které vypouštějí nějakou část, a teprve poté o návrzích, které mění, a to o pozměňovacím návrhu pana poslance Hanuše, následně paní poslankyně Sehnalové, to je pouze legislativní úprava, a následně zemědělský výbor, body 1 - 9 dohromady.

Není-li připomínka, návrh pana poslance Hanuše. Doporučuji, předkladatel nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 819 z přítomných 175 pro 52, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Paní poslankyně Sehnalová. Doporučuji, předkladatel doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 820 z přítomných 175 pro 151, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Zemědělský výbor, 1 - 9 dohromady. Doporučuji, předkladatel doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 821 z přítomných 175 pro 143, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na straně 31 část 87. - zemědělský výbor. Doporučuji, předkladatel nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 822 z přítomných 175 pro 70, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na téže straně 31 část 88. - dva návrhy paní poslankyně Emmerové. Navrhuji hlasovat dohromady. Nedoporučuji, předkladatel doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 823 z přítomných 175 pro 96, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Část 91. na straně 31 - paní poslankyně Sehnalová, všechny tři body dohromady. Doporučuji, předkladatel doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 824 z přítomných 175 pro 150, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na straně 32 část 93. - pan poslanec Havlíček, body 1 - 5 dohromady. Nedoporučuji, předkladatel nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 825 z přítomných 175 pro 18, proti 138. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Část 95., strana 32 a 33, návrh pana poslance Havlíčka, 1 - 9 dohromady, následně návrh pana poslance Ondruše. Nedoporučuji, předkladatel nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 826 z přítomných 175 pro 13, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Ondruše. Nedoporučuji, předkladatel nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 827 z přítomných 175 pro 21, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na straně 33 až 34 část 96. - návrhy nejprve pana poslance Krásy 1 - 5 dohromady, posléze pana poslance Kapouna 1 - 5 dohromady. Stanovisko - obojí nesouhlas, předkladatel rovněž v obojím nesouhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 828 z přítomných 175 pro 29, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrhy pana poslance Kapouna 1 - 5 dohromady. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel také nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 829 z přítomných 175 pro 4, proti 149. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Část 97. na straně 34 a 35. Nejprve návrh pana poslance Krásy a posléze všech 11 bodů pana poslance Kapouna. Nejprve návrh pana poslance Krásy. Nedoporučuji, předkladatel doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 830 z přítomných 175 pro 87, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrhy pana poslance Kapouna 1 - 11 dohromady. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP