(15.00 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dále odst. 5 bodu 5. (Stanoviska ministra i zpravodaje záporná.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 803 z přítomných 175 byli 4 pro, 136 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dále bod č. 6. (Stanovisko ministra kladné, zpravodaje záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 804 z přítomných 175, pro 85, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Body 7 a 8 dohromady. (Stanovisko ministra kladné, zpravodaje záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 805 z přítomných 175 pro 100, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dále bod 9 § 35. (Stanovisko ministra i zpravodaje záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 806 z přítomných 174 pro 33, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dále tentýž bod 9, ale § 36. (Stanovisko ministra kladné, zpravodaje záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 807 z přítomných 175 pro 102, proti 55, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní budeme hlasovat o bodech 10, 11 a 12 dohromady. (Stanovisko ministra kladné, zpravodaje záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 808 z přítomných 175 pro 107, proti 46. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Tím jsme se, pane předsedo, vypořádali s pozměňovacími návrhy k části 64, a můžeme tedy přistoupit k části 67 na straně 26 - návrh poslance Výborného. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 809 z přítomných 174 bylo 133 pro, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní část 73 na straně 26, pozměňovací návrh hospodářského výboru. O bodech 1 až 3 navrhuji hlasovat dohromady. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 810 z přítomných 174 pro 157, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní část 74 na straně 27, návrh pana poslance Martínka. (Stanovisko ministra kladné, zpravodaje záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 811 z přítomných 174 pro 98, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní část 76, pozměňovací návrhy pana poslance Kvapila. Jednička je ve třech variantách, pak je dvojka, a konečně trojka. Hlasovat se má o každé variantě zvlášť, přičemž upozorňuji, že byla legislativně technická připomínka pana poslance Martínka. Pokud ale nejsou připomínky, můžeme o bodu č. 1 v alternativě 1 hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan kolega Martínek ale má připomínku.

 

Poslanec Radko Martínek: Já se, pane předsedo, domnívám, že bod 2 pana poslance Kvapila je nehlasovatelný, poněvadž je shodný s vládním návrhem zákona.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pan navrhovatel souhlasí. V tom případě bychom bod č. 2 pana poslance Kvapila prohlásili za nehlasovatelný.

Nyní tedy bod č. 1 v alternativě 1. (Ministr souhlasil, zpravodaj nikoli.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 812 z přítomných 174, pro 103, 49 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní alternativa 2 a 3. Obě jsou nehlasovatelné.

Dále tedy bod č. 3. (Stanovisko ministra i zpravodaje kladné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 813 z přítomných 174 pro 150, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Část 77 na straně 28. Poslanec Kvapil předložil jeden pozměňovací návrh, kde vkládá novou část. (Ministr doporučil, zpravodaj nikoli.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 814 z přítomných 174 pro 110, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na straně 29 část 79, pozměňovací návrh zemědělského výboru. Doporučuji hlasovat dohromady. (Ministr i zpravodaj doporučují.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 815 z přítomných 175 bylo 148 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Část 80 - pozměňovací návrh zemědělského výboru. (Stanoviska ministra i zpravodaje byla kladná.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 816 z přítomných 175 bylo 153 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP