(14.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 789 z přítomných 175 poslanců 88 pro, 74 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrhy 4 až 6. (Ministr nedoporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 790 z přítomných 175 poslanců 14 pro, 144 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bod č. 7. (Ministr mírně doporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 791 z přítomných 175 poslanců 75 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bod č. 8. (Ministr nedoporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 792 z přítomných 175 poslanců 13 pro, 136 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bod č. 9. (Ministr doporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 793 z přítomných 175 poslanců 102 pro, 60 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bod č. 10. (Ministr nedoporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 794 z přítomných 174 poslanců 15 pro, 142 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bod č. 11. (Ministr doporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 795 z přítomných 174 poslanců 82 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Teď bychom měli hlasovat společně o bodech 12 až 17. (Ministr nedoporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 796 z přítomných 175 poslanců 6 pro, 149 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Posledním bodem těchto pozměňujících návrhů je bod 18. (Ministr doporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 797 z přítomných 175 poslanců 100 pro, 56 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Tím byly vyčerpány veškeré pozměňující návrhy k části 63. Na str. 24 až 26 část 64 byly staženy pozměňovací návrhy pana poslance Ondruše 3 až 14 a pozměňující návrhy pana poslance Havlíčka pod bodem 13. Navrhuji tedy hlasovat o návrzích pana poslance Ondruše 1 a 2 dohromady a o návrzích pana poslance Havlíčka 1 až 12 dohromady.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Martínek má opět námitku.

 

Poslanec Radko Martínek: Je mi líto, že musím zase zdržet, ale nicméně tam jsou věci, které spolu věcně nesouvisí. Jedna, dva - Ondruš, souhlasím. Pokud se týká Havlíčka, navrhuji, aby se hlasovalo 1 a 2 dohromady, pak 3, 4, 5, odst. 2, 3, 4 zvlášť, pak bod 5 odst. 5 zvlášť, pak 6, 7, 8 dohromady, pak 9 bod 35 zvlášť, 9.36 zvlášť, 10 až 12 dohromady. Bod 13 byl stažen, pokud je mi známo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, pan zpravodaj Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Je-li sněmovně libo hlasovat v takovém počtu, budiž, dobrá.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dáme hlasovat o návrzích pana poslance?

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Ondruše pod body 1 a 2. (Ministr doporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 798 z přítomných 175 poslanců 106 pro, 51 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrhy pana poslance Havlíčka, body 1 až 2 dohromady. (Ministr doporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 799 z přítomných 175 poslanců 83 pro, 75 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bod č. 3. (Ministr nedoporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo jubilejních 800 z přítomných 175 poslanců 9 pro, 143 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Havlíčka pod bodem 4. (Ministr doporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 801 z přítomných 175 poslanců 83 pro, 71 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Havlíčka pod bodem 5 - rozuměl jsem, že se bude jednat dohromady o odstavcích 2, 3 a 4. (Ministr souhlasí. Stanovisko: doporučuje.) Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 802 z přítomných 175 poslanců 81 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP