(14.40 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Můžeme přistoupit - 38. jsme hlasovali? Děkuji. 39. - máme dva návrhy pana poslance Krásy ve dvou variantách. Čili nejprve budeme hlasovat o alternativě 1A a posléze o alternativě 1B. (Ministr 1A doporučuje, zpravodaj taktéž doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 778 z přítomných 176 poslanců 149 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: O variantě 1B tedy nebudeme hlasovat. Na téže straně 19 část 43. - návrh pana poslance Výborného. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 779 z přítomných 175 poslanců 158 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Část 44. - dva návrhy paní poslankyně Kocianová, pan poslanec Martínek - o každém zvlášť.

Paní poslankyně Kocianová. (Ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo780 z přítomných 176 poslanců 58 pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Martínka. (Ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 781 z přítomných 176 poslanců 91 pro, 49 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na straně 20 až 21 část 51. - dva návrhy - jeden pana poslance Martínka, jeden pana poslance Výborného. Hlasovat odděleně, postupně.

Návrh pana poslance Martínka. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 782 z přítomných 176 poslanců 144 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Výborného. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 783 z přítomných 176 poslanců 144 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Strana 21, část 53. návrh pana poslance Výborného. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 784 z přítomných 177 poslanců 157 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, část 54. - navrhuji hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pana poslance Martínka, posléze o návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. V případě přijetí návrhu pana poslance Martínka bude nehlasovatelný návrh výboru. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 785 z přítomných 176 poslanců 148 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh výboru je tedy nehlasovatelný. Můžeme postoupit na stranu 22, část 58., návrh pana poslance Martínka pod body 1, 2 - hlasovat dohromady. (Ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 786 z přítomných 176 poslanců 111 pro, 54 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, co je za problém? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Mám procedurální návrh. Domnívám se, že na straně 18 moje varianta č. 2 byla hlasovatelná, i když prošel návrh pana poslance Škromacha.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Takže…

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pane předsedo, než dlouhé tahanice a výklad procedury, nechal bych o tomto návrhu v tomto případě hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já myslím, že ano. Prosím o stanoviska. (Ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 787 z přítomných 176 poslanců 27 pro, 126 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Tím byla alternativa - varianta 2 zamítnuta a můžeme hlasovat o části 61., kde je návrh pana poslance Výborného. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 788 z přítomných 176 poslanců 151 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní máme na stranách 22 a 23 pozměňovací návrh k části 63. Návrhy pana poslance Ondruše byly staženy. Máme zde body 1 až 18 pana poslance Havlíčka, které považuji za komplexní, a doporučuji hlasovat dohromady.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanoviska? Prosím, pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Já si myslím, že tam jsou rozdílné návrhy, proto navrhuji hlasovat o 1 a 3 dohromady, 4 až 6 dohromady, 12 až 17 dohromady, o všech ostatních zvlášť.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana zpravodaje o stanovisko.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Budiž, tedy pod tlakem přistupuji na toto oddělené hlasování, a můžeme tedy hlasovat odděleně.

Návrhy 1 až 3 pana poslance Havlíčka dohromady. (Ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP