(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. (Ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 766 z přítomných 175 pro 141, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. V tom případě můžeme hlasovat o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Jirousové pod bodem 1. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 767 z přítomných 176 pro 27, proti 132. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Bod číslo 2 paní poslankyně Jirousové. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 768 z přítomných 177 pro 21, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh číslo 3 je nehlasovatelný. Můžeme přistoupit k hlasování o části 35., kde máme sedm pozměňovacích návrhů od paní poslankyně Talmanové. Navrhuji hlasovat o nich dohromady.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. (Ministr doporučuje, zpravodaj také doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 769 z přítomných 176 pro 146, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, nyní přistoupíme ke komplikovanějšímu hlasování v části 36., kde jsou asi tři komplexní pozměňovací návrhy a pak další pozměňovací návrhy.

Navrhuji hlasovat nejprve o prvním komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Škromacha. Bude-li přijat, bude nehlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Cabrnocha 2 a pozměňovací návrh paní poslankyně Jirousové 1 a 3 v obou variantách. Nebude-li přijat, budeme postupovat dále.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Čili začněme tím návrhem pana poslance Škromacha. (Ministr doporučuje, zpravodaj také doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 770 z přítomných 174 poslanců 141 pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: V tom případě doporučuji hlasovat následujícím způsobem: o pozměňovacím návrhu pana poslance Cabrnocha pod číslem 1, posléze o návrhu paní Kocianové a pozměňovacím návrhu pana poslance Tomíčka.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pozměňovací návrh pod číslem 1 pana poslance Cabrnocha. (Ministr souhlasí.) Také souhlasím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 771 z přítomných 174 pro 144, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh paní poslankyně Kocianové. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 772 z přítomných 174 pro 66, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Tomíčka. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 773 z přítomných 172 pro 4, proti 146. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ouzkého, který vkládá novou část. (Ministr doporučuje.) Taktéž doporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 774 z přítomných 175 poslanců 149 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní na straně 19 máme část 37., kde máme dva pozměňovací návrhy - pánů poslanců Martínka a Macháčka. Doporučuji hlasovat o každém zvlášť.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanoviska? Pan poslanec, prosím.

 

Poslanec Radko Martínek: Já jenom upozorňuji, že je to znovu ten stejný případ, jaký jsme tady dělali několikrát. To znamená - tam by se mělo hlasovat o Martínkovi ve znění Macháčka, tak jak legislativa navrhovala, jak už jsme o tom hlasovali.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Já se domnívám, že to není tento případ, neboť zde jsou nahrazena slova "okresní úřad, územní pracoviště Finanční prokuratury". A pan poslanec nahrazuje slova "Finanční prokuratura" nějakým jiným.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. On navrhuje slova: "Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových". Čili to je trošku jiný návrh.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Trvám na odděleném hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Takže prosím stanoviska k prvnímu návrhu, návrhu poslance Martínka. (Ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 775 z přítomných 175 pro 90, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Návrh pana poslance Macháčka. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 776 z přítomných 175 pro 157, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Na téže straně 19, část 38., návrh pana poslance Výborného. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 777 z přítomných 175 pro 160, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Mám zde připomínku pana poslance Martínka - šeptal ji tady u stolu - o nehlasování o návrhu paní poslankyně Jirousové. Já jsem v proceduře ale řekl: bude-li přijat Škromach, Jirousová 1 a 3 bude nehlasovatelná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Já jsem to tak slyšel.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Paní předkladatelka kývá hlavou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP