(14.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Nejdříve vás musím odhlásit, protože máme zde vaše přihlášení se ještě před obědem. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. (Děje se.)

 

Budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl zpravodaj poslanec Zdeněk Koudelka.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 751 z přítomných 133 poslanců 129 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím o první návrh.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru. Stanovisko zpravodaje souhlasné, pan ministr doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 752 z přítomných 145 poslanců 140 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Marka Bendy. Stanovisko zpravodaje je nesouhlasné.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vzhledem k diskusi v ústavně právním výboru je mé stanovisko nesouhlasné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 753 z přítomných 150 poslanců 64 pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: A nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, budeme tedy hlasovat o vyslovení souhlasu s vládním návrhem zákona o volbách, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 754 z přítomných 160 poslanců 157 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi. Ukončili jsme tento bod.

 

Vracíme se k před obědem přerušenému bodu uvnitř hlasování, k bodu

 

105.
Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
/sněmovní tisk 1160/

 

Prosím opět pana ministra Grosse a pana zpravodaje výboru poslance Hrnčíře, aby zaujali místo u stolku zpravodajů.

Prosím pana zpravodaje, aby nás informoval, o čem teď budeme hlasovat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, hlasování jsme ukončili o pozměňovacích návrzích v části 30 a bylo by před námi hlasování o pozměňujících návrzích uvedených ve sněmovním tisku 1160/9, část 31 na straně 8 až 11.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP