(11.10 hodin)
(pokračuje Buzková)

Pan poslanec Exner s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, myslím, že není možné hlasovat o takto komplexním návrhu jedním hlasováním také z toho důvodu, že jsou tam různé možnosti pro vetování a podobné věci. Chci ovšem prohlásit, že budu podporovat oba návrhy, ale neměli bychom si zvykat slučovat do jednoho hlasování dvě naprosto různé věci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vám bez problému vyhovím. Máte pravdu. - Říkám, že máte pravdu, že dám hlasovat odděleně.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o vrácení projednávaného návrhu, tedy sněmovního tisku 1116, do druhého čtení.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 696, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 696 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 poslanců vyslovilo 128 a 13 bylo proti. Konstatuji, že tento návrh byl vrácen do druhého čtení.

 

Návrh pana poslance Kasala tedy chápu tak, že navrhuje, aby v tuto chvíli byl zařazen nový bod, kterým by byl "Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy atd., sněmovní tisk 1116, druhé čtení".

Pan poslanec Filip jako předseda klubu KSČM si přeje vystoupit.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já myslím, paní předsedající, že pokud bylo rozhodnuto o vrácení do druhého čtení, je případné zařazení teď okamžitě na tuto schůzi nesmyslné, protože je to ve druhém čtení tímto rozhodnutím a druhé čtení je samozřejmě jednáním ve výboru a pak v Poslanecké sněmovně. Já tomu tak procedurálně rozumím, ale jestli chcete extra hlasovat o vrácení do výboru k novému projednání ve výboru, to je otázka. Jinak já bych samozřejmě samotné projednání ve sněmovně a pozměňovací návrhy musel zablokovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pane poslanče, bohužel procedurálně nemáte pravdu v této věci, protože vrácení návrhu do druhého čtení neznamená vrácení do výboru. Znamená to doprojednávání pléna ve druhém čtení, a má-li se vrátit návrh do nového projednání výboru, je nezbytně nutné zařadit bod druhé čtení na plénu sněmovny a v rámci tohoto bodu hlasovat o novém projednání výboru a přerušení projednávání tohoto bodu s možností odročení. Bohužel procedura nám nedává jinou možnost, co se týká procedury při vrácení do druhého čtení. V žádném případě nelze vrátit nejprve do výboru.

Pan poslanec Filip souhlasí s tímto stanoviskem. Děkuji. Opravdu, věřte mi, je to tak.

 

Můžeme tedy hlasovat o zařazení projednávání tohoto bodu ve druhém čtení, tak jak jsem avizovala.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 697, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 697 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 poslanců vyslovilo 138 a 19 bylo proti.

 

V souladu s tímto usnesením v tuto chvíli zahajuji projednávání bodu, kterým je

 

157.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

 

Ještě dříve než udělím slovo navrhovateli a zpravodaji, dávám slovo k procedurálnímu návrhu panu poslanci Kasalovi.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, na základě toho, co zde ve sněmovně i z mých už dnes zaznělo, podávám procedurální návrh na vrácení tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k novému projednání s termínem do 20. dubna tohoto roku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já bych vás možná požádala, protože není zvykem stanovovat lhůtu datem, o dopočítání dnů, abychom mohli určit lhůtu počtem dnů. Pan poslanec Kasal má slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, já s vámi souhlasím. Berme to zhruba tak, že se jednání o informování poslankyň a poslanců o dohodě předkladatelů s vedením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. To znamená, že nebudete termín navrhovat v hlasování.

Pan předseda Filip se hlásí mimo rozpravu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem samozřejmě neblokoval zařazení bodu, když jsem získal příslib poslaneckých klubů, že se to vrátí výborům k novém projednání. Jenom bych prosil, zda předkladatel souhlasí se zkrácením lhůty k projednání, abychom proceduře učinili zadost, věřím, že ano, takže je to zkrácení o 51 dnů, aby to bylo podle jednacího řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. V tuto chvíli můžeme hlasovat o návrzích tak, jak byly předloženy. Nejprve o návrhu pana poslance Kasala, a sice o návrhu na vrácení návrhu zákona k novému projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 698, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 698 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 poslanců vyslovilo 164 a jeden byl proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu tak, jak jej přednesl pan poslanec Filip, a sice o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výboru o 51 dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo...

Obvykle navrhovatel musí souhlasit pouze s prodloužením. Ale pro stenozáznam - pan primátor souhlasí se zkrácením této lhůty.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 51 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 699 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 699 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 poslanců 112 a 38 bylo proti.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání, čímž v tuto chvíli končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1088/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Jiří Rusnok a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michael Kuneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP