(11.00 hodin)
(pokračuje Výborný)

Myslím si, že je to v souladu s tím, na čem se usneslo i zastupitelstvo hlavního města Prahy hlasy všech zastupitelů, všech politických klubů, a že bychom v tomto směru neměli bojkotovat společnou vůli zastupitelstva hlavního města Prahy jakousi naší lepší a chytřejší politikou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče, samozřejmě počítám s touto procedurou hlasování, nicméně jsem přesvědčena o tom, že procedurální návrh na vrácení návrhu zákona do druhého čtení je z té kategorie návrhů, které se hlasují až po uzavření rozpravy.

Pan poslanec Křeček má slovo, dále se hlásí pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegyně a kolegové, nechtěl jsem vystoupit v této atmosféře sněmovny, která zřejmě není ochotna čemukoliv naslouchat, ale vystupuji jen proto, že vystoupil pan zpravodaj. Vystoupil způsobem pro něj obvyklým, tedy způsobem, kterým dal najevo, že prostě neví, o čem mluví.

Řeknu vám klasický příklad z obce, ve které mám chalupu, a je to obec Český Dub v Libereckém kraji. Zastupitelstvo tam prostě pochopilo logiku tohoto zákona takto. Domácí lidé, kteří tam trvale bydlí, platí za všechny osoby, které jsou trvale hlášeny, čili platí třikrát, čtyřikrát tento poplatek. Vydělají si na popelnici a dostanou popelnici. Chalupáři, kterých je tam ovšem více než domácích, platí jenom vlastní, jenom jeden poplatek. Ten nám na popelnici nestačí, takže každý chalupář dostane deset pytlů, které mu odvezeme. A ostatní odpad, který se nevejde, nebo bude větší, s tím ať si dělá, co chce. Buď ať si ho odveze do Prahy, nebo někam jinam, do Liberce, nebo ať si ho hodí podél silnice. To je nám prostě jedno. Paušální poplatek, který platí jeden člověk, nám neplatí. Když jsem řekl, že jsem ochoten zaplatit poplatek, který mi tu popelnici zaplatí, tak řekl, že to zákon neumožňuje. Musíte prostě zaplatit jako za jednoho vlastníka, nikoliv za další, nikoliv náklady odpadu.

Takže jsem pochopil, že samozřejmě mají pravdu. Toto hlasování není o nějaké ekologii, není to o textu zákona, ale je jenom o tom, jestli chceme, aby si to obce dělaly podle toho, jak jim to vyhovuje, nebo nechceme.

Vím, že pro pana zpravodaje je vyloučeno, aby si to každá obec dělala jinak, ale ve svobodném světě mají obce dokonce různé daně, natož potom, aby si rozhodovaly o svém odpadu. Pokud myslíme reformu veřejné správy vážně, berme to vážně i v tom, ať si obce samy rozhodnou, jak je to pro ně výhodné a jak to chtějí dělat. O ničem jiném toto hlasování nebude.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Kolegyně a kolegové, nyní se přihlásil s přednostním právem zpravodaj pan poslanec Bláha, ale chtěla bych poprosit všechny kolegy, abychom již zkrátili meritorní diskusi, která tady proběhla již v minulých dnech, a mohli procedurálně rozhodnout, jak si přejeme s tímto zákonem dále naložit.

Hovoří pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Jan Bláha: Děkuji. Pan předřečník opět dokázal, že skutečně moc toho neví kromě své chaloupky na Liberecku, a také dokázal jednu maličkost, že právě tím, že obce dneska mají svobodu, tak může zrovna jeho obec patřit mezi ty, kteří to nedokázali dokonat. Kdyby se pan kolega zajímal a alespoň si prohlédl internet - pokud to umí - a zajímal se o to, jaké návrhy jsou, tak by se dozvěděl, že stejný problém řady jiných obcí je řešen tak, že samozřejmě ve své vyhlášce pro svoz dalšího odpadu, zeleně, šrotu a dalších nabízí tyto služby. A ve shodě s chatovými oblastmi a chataři jim nabízí pytle pro odpad, který jim nestačil, neb to zákon nezakazuje. To je jenom otázka znalosti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Beneš, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným do rozpravy. Pevně věřím, že již u toho zůstaneme.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, dámy a pánové, rozprava byla bouřlivá minule, je bouřlivá i dnes. Poprosil bych, abychom se k té věci postavili tak, jak bylo navrženo -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte. Kolegyně a kolegové, ale zdá se mi, že pan poslanec Beneš bude možná i něco navrhovat, a já ho vůbec neslyším. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Mohu klidně více křičet, paní předsedající.

Myslím si, že jednoznačně bylo navrženo vrácení do druhého čtení. V případě zařazení druhého čtení na program této schůze bychom rozhodli, alespoň si myslím, že většinová vůle taková je, o vrácení k projednání výborům a následně by to náš výbor projednal tak, abychom na příští schůzi mohli ukončit projednávání tohoto bodu nikoliv hádáním, ale nějakým výsledkem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pakliže se už do rozpravy dále nikdo nehlásí, končím rozpravu k tomuto bodu.

Pan poslanec Tlustý si přeje vystoupit jako předseda klubu. Prosím, má možnost.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nemohu si odpustit rekapitulaci, protože mám pocit, že veřejnosti může unikat, na co to dnešní konsensuální jednání vlastně navazuje.

Ono totiž navazuje na bouřlivou debatu, ve které za prvé byl sněmovnou odvolán z řízení této schůze předseda Poslanecké sněmovny. Za druhé tato Poslanecká sněmovna ani nechtěla předkladatelům dovolit, aby vyjádřili svůj názor, jestli ten vyprázdněný návrh, ze kterého byla odstraněna podstata, smí předkladatelé stáhnout. Za třetí tato Poslanecká sněmovna bylo naprostou většinou odhodlána na minulé schůzi odhlasovat zákon, který nejenom neměl nic společného se záměrem hlavního města Prahy, ale zákon, který měl potvrdit, že nebude prohlubována samospráva měst a obcí, že jim bude odepřeno, aby upravily sběr odpadů a stanovení příslušných poplatků.

Dovolte mi souhrnně říci: Ono se to hlo! Tady se dneska dějí neuvěřitelné věci. Nikdo není navrhován k odvolání, poslanec za sociální demokracii říká, že obec má mít právo tento systém upravit, KDU-ČSL říká, že je třeba jednat a že je k tomu připravena, a dokonce ve výborech. Dovolte mi tu rekapitulaci. Tady se dějí neuvěřitelné věci. Možná je to jenom díky blížícím se volbám, sice pozdě, ale přeci rozum vítězí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ještě než dám slovo předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL, chtěla bych poprosit někoho z členů vedení Poslanecké sněmovny, aby se dostavil do jednacího sálu a vystřídal mě vzhledem k tomu, že si přeji vystoupit s reakcí na pana poslance Tlustého.

Hovoří pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, paní a pánové, rozumím vystoupení pana poslance Tlustého a jeho snaze rekapitulovat. Nicméně on neřekl všechno. Zapomněl veřejnosti sdělit, že poslanecký klub ODS opustit jednání o tomto bodu a nebyl to poslanec Tlustý ani nikdo z poslaneckého klubu ODS, který požádal o přerušení projednávání tohoto bodu. Byl to poslanec klubu KDU-ČSL a Poslanecká sněmovna svými hlasy vyhověla této žádosti. To je celá pravda a myslím si, že v tuto chvíli je potřeba vrátit se do věcné roviny tak, jak jsem vás o to žádal minule a jak jsem vás o to žádal i dnes. Věřím, že v té věcné rovině už bez zbytečných rekapitulací zůstaneme.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Mně tady bohužel vystoupení umožněno není, nicméně nehodlám situaci gradovat. Jako předsedající schůze se nehodlám uchylovat k poznámkám, které předsedající schůze pronášet nemá. Nicméně možná že některé věci byly řečeny nadbytečně.

Kolegyně a kolegové, rozprava byla ukončena. Budeme hlasovat o procedurálních návrzích, tak jak byly předloženy.

V hlasování pořadové číslo 696 budeme rozhodovat o návrhu, který zde přednesl pan poslanec Kasal, a sice na vrácení tohoto návrhu do druhého čtení a zařazení projednávání tohoto druhého čtení ihned. O tomto procedurálním návrhu budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 696.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP