(10.50 hodin)
(pokračuje Bláha)

Je zajímavé, že se tu vždycky řekne - i mými předřečníky - kolik že dopisů dochází, jak je potřeba upravit stávající platný zákon, jak je potřeba věc upravit tak, jak tu předváděli někteří řečníci na minulé schůzi, pokud jde o tzv. pseudosvobodu obcí.

Je zajímavé, že na druhé straně nikdo necituje společné stanovisko Občanského sdružení majitelů domů, když jde o Prahu. Čekal bych, že kdokoli z vás, kolegové, to uvede, protože si myslím, že tyto lidi znáte daleko lépe než já - mám tím na mysli pravici - které se kupodivu se shoduje např. i se Svazem družstev, kde se jasně vytýkají - a už jsem to minule říkal ve své zpravodajské zprávě - různé chyby, zásadní chyby, poukázal jsem i na neústavnost jednoho z paragrafů. Závěr tohoto materiálu, který určitě máte, kolegové, takže jste ho četli, kdo ho nemá, snadno si ho může obstarat, je jasný. Stávající návrh začíná slovy "je nepřijatelný". Před tím pak je uvedena řada důvodů. Dobře, je to jeden materiál.

Jednal jsem s řadou starostů menších obcí, kteří podobně jako Praha, která říká, že ctí zákon a má připravenu vyhlášku a může ji nastartovat - věřím, že toto tvrzení, které tu minule zaznělo, je oprávněné - podobně tedy velká většina starostů, naposled včerejšího dne, kdy jsem jako zpravodaj s nimi o této věci jednal, říkala: "Ano, máme vyhlášky, máme je dohodnuty, máme je k dispozici, umíme udělat v našem městě i úlevy podle věkové skladby, podle počtu členů rodiny atd., všichni s tím souhlasíme, ukázalo se, že kde se tvrdilo, že žádný odpad není, najednou je. My nechceme připustit, aby občan mohl znovu přijít a říkat, že nám nic nezaplatí, protože žádný odpad neprodukuje."

Proč to říkám? Obdržel jsem jako všechny kluby jeden krásný dopis starosty Čelákovic - ODS. Není jediný, ale tento dopis určitě šel všem klubům. Pokud z něho budu citovat, pak proto, že mě potěšil tím, že asi sledoval diskusi a všimnul si, že někteří kolegové nemluvili zase až tak věcně. Říká například: "V našem desetitisícovém městě" - já si teď dovolím citovat - "jsme měli tzv. kupónovou platbu z roku 1992. Bylo to v rodinných domcích, kde je nejsnadněji proveditelná. Vedla nás k tomu úvaha, že jsou různé velikosti popelnic, že jsou různě velké domácnosti, a že v důsledku toho je různý objem odpadu, což by se mělo zohlednit. Ukázalo se ale, že právě pro tuto nabídku řada spoluobčanů začala chytračit, takže jsme od toho odstoupili. S cílem omezit množství odpadu totiž část skončila spálením v kamnech nebo na zahradě, ve škarpách, v odpadových koších na ulicích nebo v kontejnerech na sídlišti. Tito vychytralci dokáží udělat velký nepořádek, ostatní naštvat, a dokonce demoralizovat. Po čase jsme přešli na odpadové kupóny. Zjistilo se ale, že někteří prostě žádné kupóny neodebírají, a nemohli ani kolikrát prokázat, že vůbec odpad produkují, nebo jak jinak ho ukládají. A řešení přestupků bylo kuriózní."

Proč to celé cituji? Proto, že v roce 2001 zavedli - počkám, až pan kolega Šplíchal skončí - stalo se, děkuji, tedy v roce 2001 zavedli plošný poplatek. Ejhle, najednou byly popelnice i v místech, kde do té doby údajně nebyly potřeba. O tom totiž je stávající zákon. Proto také tento pan starosta uvádí, že tato úprava od letošního roku je nikterak nepřekvapila. Znovu připomínám, že nepřekvapila ani dalších tisíc pět set obcí. O té studii jsem minule hovořil.

Proto si dovoluji tvrdit, že není možné se pokoušet teď, možná ve 14 dnech, možná vrácením až do výborů a jakýmsi projednáváním, vytvářet jakýsi nový typ poplatku se zásadou "jednou za hlavu, jednou za popelnici", po kterém se dnes rýsuje pravděpodobně jiná změna návrhu, který je předložen a který je skutečně nepřijatelný. Myslím si, že v takto krátké době, i vzhledem k termínu, ve kterém jsme, toto není žádné řešení.

Jedno řešení, které tento dopis cituje jako chybu a o kterém nikdo v návrhu nehovoří, svým způsobem je, ale bohužel se dotýká i jiných zákonů. I o tom jsem s magistrátem několikrát hovořil, a to s panem náměstkem, který to připustil. Jde totiž o to, že v platném zákoně je specifikován pouze "trvalý pobyt", což je problém, ano, to je skutečně problém. Nikde v žádném návrhu tohle řešeno není. A i kdyby se vypustilo slovo "trvalý", pak je otázka, jak by se vykládalo slovo "pobyt". Je samozřejmé, že by se našla řada právníků, kteří by vystupovali tak či onak, s tím už jsme se mnohokrát setkali a jsou i v této sněmovně. To je ale o tom, že bychom se měli pokusit o jinou úpravu, předložme ji v září, a já věřím, že i Praha ji předloží, že se najdou i další, a pak se bavme v tom případě spíše o dani, o materiálu, který už jednou byl na stole, spadl, a podle mne možná spadl zbytečně, protože ten by svým způsobem tuto záležitost mohl řešit směrem ke všem návrhům, které se tu rýsují.

Nejsem zastáncem zavádění různých výkladově problémových dalších modelů v okamžiku, kdy většina obcí připravuje nastávající úpravu, občané jsou srozuměni a nadále třídí - mluvím o tom vzorku, který už funguje a domnívám se, že bude fungovat v tom smyslu, že zminimalizujeme - jak se říká - různé vychytralce, a zminimalizujeme ty krizové situace, které spočívají v tom, že jedna obec jde tak, jiná jinak, a pak si možná budou občané autem převážet odpad z obce do obce. To není, že bych si něco vymýšlel, to je, přátelé, o tom, že každý z nás má možnost si to v terénu zjistit. Jsem ze středních Čech, a tu možnost jsem měl opakovaně, i mezi přerušeným projednáváním, tu věc si zjišťovat a ověřovat. Vybral jsem pouze tyto dva dopisy jako příklad shody řady jiných starostů v tom, aby platila právní úprava, která dnes je, a pokud by se někdy řešilo něco jiného, řešme otázku pojmu "trvalý pobyt", "přechodný pobyt" a jiná řešení, nebo úpravu daně. To by podle mého názoru ale měla řešit až nová sněmovna.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hovoří pan poslanec Filip, připraví se pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, jsem připraven a spolu se mnou klub KSČM hlasovat pro vrácení této předlohy do druhého čtení. Nechápu ale návrh, který předložil kolega Kasal. Jestli si představuje vrácení do druhého čtení tak, že nebude projednán ten návrh ve výborech, pak takový návrh podpořit nehodlám, protože podle mého soudu druhé čtení je nejdříve jednáním ve výborech, a potom teprve na plénu Poslanecké sněmovny.

Pokud tedy nebude ten návrh upřesněn, nemohu pro něj hlasovat. Pokud kolega Kasal skutečně myslel to, že navrhl, pak klub KSČM svými 20 hlasy zablokuje zařazení tohoto bodu do této schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámku pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, domnívám se, že bychom měli v tuto chvíli společně se snažit o nalezení řešení a neznavovat se zcela zbytečnými procedurálními debatami nebo politickými výpady.

Řešení je navrženo. Řešení v souladu s jednacím řádem spočívá v tomto: nejprve musíme hlasovat o vrácení tohoto tisku do druhého čtení. To bylo navrženo a já se domnívám, že v souladu s jednacím řádem mělo být o tomto procedurálním návrhu hlasováno bezodkladně. Vzápětí poté, jakmile bude tisk ve druhém čtení, očekávám a vím, že padne návrh na vrácení tisku zpět k projednání výboru se stanovením takové lhůty pro projednání ve výboru, abychom při příští schůzi sněmovny mohli realizovat znovu druhé a třetí čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP