Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. dubna 2002 v 10.03 hodin

Přítomno: 173 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji jedenáctý jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Eduard Vávra mi hlásil, že má náhradní kartu č. 4, pan poslanec Martin Starec náhradní kartu č. 5 a pan poslanec Michael Kuneš náhradní kartu č. 2.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: poslanec Vlastimil Aubrecht - hospitalizace, poslankyně Ludmila Brynychová - závažná pracovní schůzka, poslanec Rostislav Čevela a poslankyně Ivana Hanačíková -a zdravotní důvody, poslanec Zdeněk Jičínský - zahraniční cesta, poslanec Jiří Karas - zasedání OBSE, poslanec Jaromír Kohlíček - cesta do Jihoafrické republiky, poslanec Jiří Payne, poslankyně Vlasta Štěpová a poslanec Karel Vymětal - zahraniční služební cesta.

Z členů vlády se omlouvá na dnešní odpoledne z důvodu přijetí zahraniční delegace místopředseda vlády Miroslav Grégr a ministr Petr Lachnit - služební cesta do Madridu.

Tím jsme se vypořádali s běžnými formalitami a nyní prosím, abyste mě sledovali z toho důvodu, že přistupujeme k našemu programu. (Hluk v jednací síni.) Prosím o klid.

Ve čtvrtek 28. března t. r. prezident republiky vrátil sněmovně přijatý zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, sněmovní tisk 946/3. Stanovisko prezidenta republiky vám bylo postoupeno jako sněmovní tisk 946/4 a rozdáno 29. března t. r. Navrhuji v souladu s ustanovením § 98 odst. 2 našeho jednacího řádu zařadit tento zákon do 47. schůze. Tento nový bod navrhuji zařadit za bod 154 a projednat po návrzích zákonů vrácených Senátem.

O tomto návrhu rozhodneme ihned. Proto prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými hlasovacími kartami a v hlasování pořadové číslo 690 rozhodneme o zařazení sněmovního tisku 946/4 do jednání této schůze. (Opět šum v jednacím sále.) Ještě jednou prosím o klid.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 690 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 690 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 127 vyslovilo 66 a 8 bylo proti. S tímto návrhem tedy byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, ve čtvrtek 4. dubna t. r. obdržel předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus dopis od předsedy vlády Miloše Zemana, ve kterém jej informoval, že vláda schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vláda při této příležitosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a navrhla, aby předseda Poslanecké sněmovny vyhlásil k projednání tohoto vládního návrhu zákona stav legislativní nouze. Zároveň byl vládou požádán, aby rozhodl, že uvedený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1296, bude projednán v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dne 4. dubna předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus svým rozhodnutím č. 101 vyhlásil stav legislativní nouze od 4. dubna do 10. dubna t. r. Dále rozhodl podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednání předloženého vládního návrhu ve zkráceném jednání, přikázal jej ústavně právnímu výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení jeho usnesení do 7. dubna 2002 do 24.00 hodin.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. K tomuto návrhu otevřu rozpravu. A ještě předtím, než rozpravu otevřu, přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat po uzavření rozpravy.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1296."

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. (Nikdo.) Žádnou přihlášku do rozpravy neregistruji, rozpravu končím.

Prosím všechny poslankyně a poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování o této záležitosti, aby se dostavili do jednacího sálu.

Přednesu ještě jednou návrh usnesení, tak jak o něm budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1296."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 691, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 691 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 157 a jeden byl proti. Konstatuji, že návrh byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP