(15.50 hodin)

Poslankyně Zuzka Rujbrová: V této chvíli se to týká hlasování o návrhu pod písmenem B, který by měl být hlasován jako celek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, B1 až 3. Prosím stanoviska. (Zpravodajka: negativní, ministr: neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 675. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 pro návrh 78, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dále bychom měli hlasovat o návrzích pod písmenem C. Domnívám se, že C1 je nehlasovatelné přijetím L1. Měli bychom hlasovat o návrzích C2 a C4. C3 je podle mě rovněž nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: C1 a C3 je prohlášeno za nehlasovatelné, C2 a C4 bychom měli hlasovat nyní.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Podotýkám, že C4 bez návětí. Jedná se o Galerii Benedikta Reita v Lounech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, tedy C2 a C4. Prosím stanoviska. (Zpravodajka: spíše pozitivní, ministr: nedoporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 676. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro 21, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dalším návrhem rozhodneme o návrhu pana poslance Škromacha pod bodem D1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska. (Zpravodajka: spíše negativní, ministr Rusnok: neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 677. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 115, proti 26, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Zbývá nám hlasovat o návrzích pod písmeny F1 a F2. Navrhuji hlasovat společně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska. (Zpravodajka: kladné, ministr: spíše negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 678. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 91, proti 53. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, domnívám se, že s výjimkou legislativních oprav, včetně zmocnění, o němž jsme hovořili úvodem, jsme hlasovali o všech návrzích. Ráda přivítám upozornění, že se tak v případě některého předkladatele nestalo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doporučuji, aby všechny poslanecké kluby věděly, o čem hlasovaly v případě F1 a F2. Věc, která se řeší léta, je vyřešena jedním pozměňovacím návrhem. Bude to hlasování 679.

Hlásí se pan kolega Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Pane místopředsedo, v předchozím hlasování jsem hlasoval proti a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zazněla námitka zpochybňující hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 679. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro 108, proti 8. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Znamená to tedy, že budeme opakovat ještě jednou hlasování o návrhu F1 a F2. Je to návrh pana poslance Krause. Necítím se být oprávněn to komentovat. Prosím paní zpravodajku, aby řekla, o čem ten návrh je, jaké má stanovisko ona, jaké pan ministr.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Návrh pana poslance Krause řeší přechod zařízení v oblasti tělovýchovy a sportu z vlastnictví státu do vlastnictví občanských sdružení, a to bezúplatně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska. (Zpravodajka: doporučující, ministr: negativní.)

Zazněla stanoviska. Věnujte mi pozornost, ať nemusím opakovat toto hlasování znovu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 680. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro 92, proti 57. Konstatuji, že tento návrh bezúplatného převodu blíže nespecifikovaného majetku byl schválen.

 

Hlásí se pan kolega Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Chtěl bych zpochybnit hlasování 675, kde jsem hlasoval ano a mám zde křížek. (Místopředseda Langer: Čeho se týkalo?) Záchranek, B1 až 3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zazněla námitka zpochybňující hlasování o pozměňovacím návrhu B1 až 3 paní poslankyně Fischerové.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 681. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 98, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Odhlásil jsem vás. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP