(15.40 hodin)

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Návrh pod bodem D3 se tím, že nebyl přijat návrh R2, stal nehlasovatelným, pokud se mnou pan poslanec Škromach souhlasí. (Poslanec Škromach: Máte pravdu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není-li D2, nemůže být D3.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Souhlasím. Můžeme tedy hlasovat o návrhu pod bodem G pana poslance Záruby. Stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se chci jenom ujistit - D2 nebylo přijato? Bylo přijato. (Ministr Rusnok potvrzuje, že D2 bylo přijato.)

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Ano, D2 bylo přijato, ale tím, že nebyl přijat R2, tento návrh není hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Už si rozumíme. D3 je nehlasovatelné. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Budeme hlasovat o návrhu pod bodem G. Stanovisko neutrální. (Ministr neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 667. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 pro 125, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Můžeme hlasovat o návrhu pod písmenem H. Stanovisko neutrální. (Ministr rovněž neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 668. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 161 pro 125, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Návrh pod bodem I1 je rovněž nehlasovatelný nepřijetím návrhu R2. Hlasovat můžeme o návrhu pod bodem I2. Stanovisko neutrální. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 669. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 162 přítomných pro 55, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Nyní budeme hlasovat o návrzích paní poslankyně Emmerové pod bodem J2. Upozorňuji, že tento návrh už budeme hlasovat bez návětí, které bylo schváleno v rámci hlasování o návrhu výboru pro veřejnou správu. Budeme hlasovat také bez Psychiatrické léčebny Jihlava a Kroměříž, ty už rovněž byly schváleny, jsou řešeny pod bodem A9. Samostatně budeme následně hlasovat o nemocnici v Plané. Z tohoto návrhu hlasujeme fakticky o psychiatrických léčebnách, s výjimkou Jihlava, Kroměříž, Planá, jako celek. Přijetí tohoto návrhu učiní nehlasovatelnými návrhy pod bodem L4, N2. Doporučuji přijetí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme o Psychiatrické léčebně Bílá Voda, Červený Dvůr, Louny, Velká Bíteš, Branky. Pan ministr? (Stanovisko neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 670. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 přítomných pro návrh 130, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Samostatným hlasováním rozhodneme o nemocnici v Plané u Mariánských lázní. Stanovisko neutrální. (Ministr také neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 671. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 pro návrh 54, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Nyní bychom měli hlasovat o návrzích pod písm. L.

Prosím paní poslankyni Jirousovou, aby mě sledovala. Návrh pod bodem L2 se stal nehlasovatelným s ohledem na rozhodnutí o návrzích výboru pro veřejnou správu L3. (Předsedající Ivan Langer: Mám škrtnuto, nehlasovatelné.) Byl vzat zpět. Je to tak? (Předsedající souhlasí.) Ptám se paní poslankyně, zda pokládá za těchto okolností hlasovatelný návrh pod písmenem L1. (Poslankyně Jirousová: Ano. Předsedající: V názvu zákona.) Ničemu to nevadí, hlasovat o tom samozřejmě můžeme. (Předsedající: Majetky se přesouvají sem i tam.)

Stanovisko doporučující. Hlasujeme o L1. (Ministr stanovisko nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 672. Kdo je pro tento pozměňovací návrh zpřesňující skutečnost, že majetky jdou od obcí ke krajům, od krajů k obcím, od obcí k okresům, od okresů k obcím? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro 59, proti 50. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Návrh pod písmenem L4 je nehlasovatelný. Souhlasí paní poslankyně? (Předsedající: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, to bylo schváleno pod J2 paní poslankyně Emmerové.) Stejně tak je nehlasovatelný návrh pod bodem N2 pana poslance Plachého. (Předsedající souhlasí.) Můžeme rozhodnout o návrhu paní poslankyně Machaté pod písmenem P. Mé stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Domov důchodců Mimoň. (Stanovisko ministra neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 673. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 přítomných 118 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Opět s ohledem na nepřijetí návrhu pod bodem R2 je nehlasovatelný návrh pod písmenem S pana poslance Šustra. (Předsedající: Souhlasí.) Děkuji.

Pokud jde o návrh pod písmenem T pana poslance Bílého, zde jsme již schválili druhou část, to je zařazení do přílohy č. 2. Pardon, vyřazení z přílohy 1 už jsme schválili návrhem A13, ale měli bychom hlasovat o části návrhu pana poslance, pokud jde o zařazení tohoto objektu, tedy stálé divadelní scény v Klatovech, do přílohy č. 2. Souhlas? Pana poslance nevidím, ale nikdo neprotestuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Znamená to tedy, že přijetí tohoto návrhu by představovalo zařazení stálé divadelní scény v Klatovech do přílohy 2. (Poslankyně Rujbrová souhlasí.) Prosím stanovisko. (Poslankyně Rujbrová spíše souhlasí. Stanovisko ministra neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 674. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162 se pro přidělení stálé divadelní scény panu ministru Dostálovi vyslovilo 140, proti byli 3 poslanci.

 

Pane ministře, gratuluji, návrh byl přijat. (Reakce na poznámku ministra Dostála mimo mikrofon:). Pane ministře, máte Národní divadlo a Klatovy. Ano. (Smích. Potlesk v části sálu.) Může to být vedlejší scéna Národního divadla. I to se stává při jednání Poslanecké sněmovny!

Paní kolegyně, mám pocit, že jsme hlasovali o všech návrzích.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Nikoliv, pane předsedající. Hlasovali jsme o návrzích, které bezprostředně souvisely s vládním návrhem zákona, ale jak jsem avizovala, některé návrhy jsou nad jeho rámec, což je možné, ale rozhodli jsme o samostatném hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím, B1, 3 atd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP