(15.30 hodin)

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Budeme hlasovat o návrhu pod bodem R18. Doporučuji. (Stanovisko předkladatele neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 658. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 161 pro 72, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Můžeme tedy hlasovat o bodu R19 (Stanovisko zpravodajky negativní. Stanovisko předkladatele zásadně negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 659. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 161 pro 50, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Přikročíme k hlasování o bodu K1. (Zpravodajka doporučuje. Předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 660. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 161 pro 21, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: O bodech K2 až K4 bychom měli hlasovat společně. (Zpravodajka neutrální. Předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Martínek má výhradu.

 

Poslanec Radko Martínek: Já si myslím, že o K2 by mělo být hlasováno zvlášť, a pak o těch zbývajících dohromady.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vzhledem k tomu, že jsem při schvalování procedury neupozornila na možnost společného hlasování o těchto bodech, souhlasím. (Zpravodajka stanovisko neutrální. Předkladatel neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 661. Kdo je jiného názoru než neutrálního, tedy pro? Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro 80, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Můžeme tedy hlasovat o bodech K3 a K4 společně. (Zpravodajka neutrální. Předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 662. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 161 pro návrh 32, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: A konečně bychom měli hlasovat o návrhu R20. (Zpravodajka stanovisko negativní. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 663. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 pro návrh 121, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Přikročíme k hlasování o bodu D2. Podotýkám, že jeho přijetím bude nehlasovatelné M a R21 až 22. (Stanovisko zpravodajky: neutrální. Předkladatel rovněž neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: D2 kontra M a R21 až 22. Takže nejprve D2.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 664. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 pro návrh 90, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že jsou nehlasovatelné které návrhy - ještě jednou?

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Nehlasovatelné se tím staly návrhy pod body M a R21 a 22.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasí s tímto konstatováním navrhovatelé? Ano, takže pojďme dál.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Můžeme tedy hlasovat o návrhu pod bodem R23. (Stanovisko zpravodajky: negativní. Předkladatel rovněž negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 665. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 pro 49, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dostáváme se k přílohám, resp. potřebovala bych si v této chvíli uvědomit hlasovatelnost návrhu pod bodem A10, který jsme v úvodní proceduře neschválili, který se týká vypuštění § 13, k němuž, nemýlím-li se, byl přijat pozměňovací návrh. Ale prosím o okamžik. - Ano, takže nemýlila jsem se, není hlasovatelný.

Takže návrh pod bodem A10 se stal nehlasovatelným a můžeme přikročit k hlasování o přílohách. Podotýkám, že nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Doležala, který chtěl včlenit přílohu důvodové zprávy do zákona, a z toho důvodu některé z návrhů, které směřovaly k této příloze, nebudou moci být hlasovány.

Navrhovala bych, abychom, pokud proti tomu nebude námitka, hlasovali o přílohách tak, jak je schválil výbor pro veřejnou správu, jestliže si někdo z poslanců nevymíní oddělení hlasování o některém ze zařízení, a následně abychom se probrali těmi zařízeními, tak jak je navrhli jednotliví poslanci. S tím, že bude-li vznesena výhrada nebo byla-li již k oddělenému hlasování některého z těchto zařízení, budeme ji respektovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže nejprve je navrhováno společné hlasování o bodech A11 až 22.

Pan poslanec Martínek má námitku.

 

Poslanec Radko Martínek: Já bych jenom prosil, aby potom bylo hlasováno o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Emmerové, protože tím se stane, resp. jsou tam shodné návrhy s řadou dalších poslanců.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď vám vůbec nerozumím, pane poslanče. My chceme hlasovat společně o návrzích výboru.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Já upozorním na to, že návrhy paní poslankyně Emmerové a řady dalších poslanců se překrývají. Přijetím návrhu výboru pro veřejnou správu by se z návrhu paní poslankyně Emmerové stalo nehlasovatelným návětí. Ale jinak bychom mohli tedy tímto způsobem postupovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Připomínám, že pan poslanec Cabrnoch, tuším, navrhoval jedno oddělené hlasování v případě Plané nad Lužnicí. Takže postup je tedy ten, že hlasujeme o všech těch návrzích A11 až A22 v této chvíli. (Zpravodajka doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 666. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 162 pro 108, proti 14. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP