(15.20 hodin)

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dále budeme hlasovat o návrzích pod body R7 a R12. Podotýkám, že jejich přijetím se stanou nehlasovatelné návrhy pod body N1, O1, 2, 4 a 5. Mé stanovisko je nesouhlasné. (Ministrovo také nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 646. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 pro návrh 46, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Doporučuji tedy hlasovat o návrhu pod bodem O1, 2. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr rovněž nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 647. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro 51, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dále navrhuji hlasovat o významově souvisejícím návrhu pod bodem N1, který nepřijetím předcházejících návrhů je hlasovatelný. Stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych ještě počkal, paní zpravodajko. Myslím, že se dočkáme dalšího kuriózního odůvodnění zpochybňujícího předchozí hlasování. Kolegové, ale rozdíl byl skutečně gigantický. Jestli dovolíte, doporučuji pokračovat… Ne, pan poslanec Urban má slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, hlasoval jsem pro a na sjetině mám x. Zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolego, rozdíl byl 40 hlasů. To máte obrovskou sílu.

Dobře, zazněla námitka zpochybňující výsledek hlasování. Nechám hlasovat o této námitce.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 648. Kdo je pro? Kdo je proti této námitce?

Ze 160 přítomných pro o89, proti 33. Námitka byla schválena.

 

Budeme tedy ještě jednou hlasovat o pozměňovacích návrzích O1, 2. Paní zpravodajka vyslovila nesouhlas, pan ministr také nesouhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 649. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 75, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Znamená to tedy, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu N1, pokud se nepletu.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: O návrhu N1. Mé stanovisko je negativní, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 650. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 přítomných pro 67, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Můžeme se tedy vrátit k bodu O, tentokrát společně bychom hlasovali body O4 a O5, které se staly hlasovatelnými nepřijetím bodů R7 a R12.

O4 a O5 - mé stanovisko je doporučující, předkladatel také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 651. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 pro návrh 138, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Následuje hlasování o bodech E1, 2. Doporučuji, předkladatel má neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 652. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 přítomných pro 72, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Budeme hlasovat o návrzích pod bodem R8 a R13. Stanovisko negativní, předkladatele také negativní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 653. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 pro návrh 55, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Můžeme tedy hlasovat o návrzích uvedených pod body E3, E4. Doporučuji, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 654. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 přítomných pro 22, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Následuje hlasování o bodu R14. Doporučuji, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 655. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 pro 70, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Můžeme hlasovat o návrhu pod bodem R15. Stanovisko negativní, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 656. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 161 pro návrh 127, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Následuje hlasování o bodech R16 a R17. Stanovisko negativní, předkladatele rovněž negativní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 657. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 161 pro 48, proti 90. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP