(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zeptám se, kdo má námitku k proceduře. Nejprve pan poslanec Cabrnoch, poté pan poslance Brousek.

Prosím pana poslance Nečase, aby neblokoval výkon poslaneckého mandátu pana poslance Cabrnocha.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat, aby zvlášť k bodu J - pozměňovací návrhy poslankyně Milady Emmerové, v bodě 2 bylo zvlášť hlasováno o Nemocnici Planá v Mariánských Lázních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Brousek. Jestli nám chcete říci to samé, tak jakkoli vás rádi slyšíme, tak si to můžete v tuto chvíli nechat pro sebe. Pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Jenom bych se chtěl ubezpečit v proceduře u bodu B1, B2, B3, jestli má paní zpravodajka na mysli, že to bude hlasováno jedním hlasováním, protože to ztrácí smysl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bylo řečeno B1 až B3. Kdo se další hlásí k proceduře? Pokud nikdo, nejprve schválíme proceduru. Poté bychom s tou jednou výhradou u bodu J a procedurou včetně onoho zmocnění zpravodajky k přečíslování příslušných odstavců a doplnění či změně "iča" hlasovali.

 

Nejprve přistoupíme k hlasování o proceduře.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 639. Ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 121, proti nikdo. S procedurou byl vysloven souhlas.

 

Můžeme tedy začít. Prosím paní poslankyni, aby předložila první návrh a vyjádřila se k němu ona i pan ministr.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Budeme hlasovat o souhlasu se zpětvzetím návrhu pod bodem L3. (Zpravodajka doporučuje. Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 640. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 136, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dále bychom měli hlasovat o návrzích pod bodem A výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jako o celku. Upozorňuji, že bude-li tento návrh přijat, stanou se nehlasovatelnými návrhy C3, J1, návětí k bodu J2, L2, návětí k bodu L4, R3 část za středníkem, R9 část za středníkem. Pro ty, kteří nestihnou si toto nalistovat, chci říci, že obsahově jsou tyto návrhy shodné s tím, co doporučuje výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Doležal má k tomu výhradu?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Chtěl bych připomenout, že jsme se rozhodli, že budeme postupovat po paragrafech. Domnívám se, že dokonce hlasování o celém návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nelze, protože je včetně příloh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, hlasování výboru A1 až A9, s tím, že přílohy jdou teprve poté. Podle paragrafů jdeme až po schválení tohoto základu. To bylo součástí procedury. Nejprve zpětvzetí, poté hlasování o celém návrhu výboru bez příloh, potom teprve podle jednotlivých paragrafů a podle pořadí pozměňovacích návrhů k jednotlivým paragrafům. Tak zněl návrh procedury paní zpravodajky.

Hlasujme tedy teď o návrhu A1 až A9 s tím upozorněním, které dala paní zpravodajka, bez příloh. (Zpravodajka doporučuje. Ministr doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 641. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160, pro 141, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dále by mělo být hlasováno o návrhu pana poslance Doležala - omlouvám se, že jsem výslovně na toto ustanovení neupozornila - které činí přílohu důvodové zprávy součástí zákona. Proč se domnívám, že by měl tento návrh být hlasován už teď? Především z toho důvodu, že řada návrhů, které byly předloženy jinými poslanci, by nebyly hlasovatelnými, pokud bychom tento návrh neakceptovali.

Bude-li sněmovna souhlasit s tímto hlasováním, doporučuji přijetí pozměňovacího návrhu pod bodem R1, R2. (Zpravodajka doporučuje. Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 642. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro 78, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Další návrh je pod bodem R3. Upozorňuji, že přijetím A1, A2 je hlasovatelná pouze část před středníkem. Navrhuji, aby bod R3 byl hlasován společně s bodem R5 také část před středníkem a dále s body R9 a R11. (Zpravodajka doporučuje. Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bude někdo zpochybňovat předcházející hlasování? Ne. Budeme pokračovat dále.

Máme tedy pozměňovací návrh R3 část před středníkem, R5 část před středníkem, R9 a R11 společně.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 643. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro 74, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dále bychom měli hlasovat o návrhu pod bodem R4, který doporučuji hlasovat společně s návrhem pod bodem R10. (Zpravodajka má stanovisko negativní, ministr rovněž negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 644. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 48, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dalším návrhem je návrh pod bodem R6. (Zpravodajka má stanovisko mírně negativní. Ministr rovněž stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 645. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 43, proti 94. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP