(14.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 624 z přítomných 154 poslanců pro 76, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Bod E16 byl hlasován právě u bodu A22, takže přecházíme k pozměňovacím návrhům F kolegy Gongola.

F1. (Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 625 z přítomných 154 poslanců pro 16, proti 126. Návrh nebyl přijat.

 

Přihlásil se poslanec Krása, který vznáší námitku proti hlasování pod pořadovým číslem 624.

 

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, omlouvám se, chtěl jsem hlasovat pro, mačkal jsem, ale nic se mi na displeji nerozsvítilo. Mačkal jsem displej a nic se nerozsvítilo. Zpochybňuji předchozí hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Takže E15.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Je to hlasování o písmenu E15. Dávám hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 626 z přítomných 153 poslanců pro 117, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pod č. 624, E15. Stanoviska byla plus - minus.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 627 z přítomných 154 poslanců pro 74, proti 73. I v tomto případě nebyl návrh přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: F1 jsme hlasovali. F2 - doporučuji. (Předkladatel rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 628 z přítomných 155 poslanců pro 140, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu F3. (Zpravodaj nedoporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 629 z přítomných 155 poslanců pro 78, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Bod F4. (Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 630 z přítomných 155 poslanců pro 76, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu F5. (Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel rovněž nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 631 z přítomných 155 poslanců pro 20, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrh F6. (Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel také nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 632 z přítomných 155 poslanců pro 24, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: F7. (Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 633 z přítomných 155 poslanců pro 89, proti 59. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní návrh F8. (Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 634 z přítomných 154 poslanců pro 91, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrh F9 byl hlasován u bodu A5, návrh F10 byl hlasován u bodu A7, takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu G kolegy Korbela. (Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel také nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 635 z přítomných 156 poslanců pro 27, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Tím jsme se vypořádali s bodem G. Nyní bychom přešli k pozměňovacím návrhům H.

Takže máme body H1 a H2. Můžeme je hlasovat společně. Jedná se o návrhy kolegy Vlčka. (Zpravodaj doporučuje, předkladatel má neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 636 z přítomných 156 poslanců pro 144, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní zbývá bod A31, který se týká účinnosti. (Zpravodaj doporučuje, předkladatel má neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 637 z přítomných 156 poslanců pro 142, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Mám pocit, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, je tomu tak.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1119, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP