(14.10 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Dále bych chtěl upozornit na to, že o pozměňovacích návrzích bychom hlasovali v pořadí, v jakém byly podány, s výjimkou těch pozměňovacích návrhů, které byly podány jako pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům. O těch bychom hlasovali přednostně.

Postup hlasování.

U pozměňovacích návrhů z rozpočtového výboru označených písmenem A bychom postupovali maximálně racionálně a v duchu mnou navržených pravidel tak, že bychom nejdříve hlasovali o bodech A, které jsou podle mého názoru, jak jsem zmínil, sporné či jsou k nim podány další pozměňovací návrhy. Poté co bychom takovéto body projednali a odhlasovali, hlasovali bychom naráz o zbytku podle mého názoru nekonfliktních bodů A najednou, čímž bychom projednali celou sadu pozměňovacích návrhů označených jako A.

Konkrétně bychom tedy postupovali takto: Nejdříve legislativně technické návrhy, které jsem přednesl ve třetím čtení. Poté bychom hlasovali o bodu A3, poté bychom hlasovali o bodu F9, který je pozměňovacím návrhem k bodu A5. Poté bychom hlasovali o bodu E9 resp. F10, které jsou pozměňovacími návrhy k pozměňovacímu návrhu A7.

Bod A8 bychom hlasovali po jednotlivých podbodech, tj. po bodech A8.13.1 až A8.13.4. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A13.

U bodu A14a, který se skládá z dalších podbodů 36 až 49, bychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu E9 v alternativách 1, 2, 3 a potom o bodu A14 jako o celku. Tedy nejdříve E9 jako pozměňovací návrh k A14 podbod 42 a poté A14 jako celek, všechny podbody 36 až 49.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, zhruba před čtyřmi kroky jste označil, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E9 resp. F10 nebo A7. Teď opět dáváte do procedury hlasování E9 raz, dva, tři…

 

Poslanec Martin Kocourek: Promiňte, když se vrátím zpátky, jak jste mě upozornil, místo E9, jak jsem řekl, by to bylo E8.

 

Místopředseda PSP František Brožík: E8 v souvislosti s F10 nebo A7. (Poslanec Kocourek: Ano.) Dobře, já si to opravím. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kocourek: A15 jsem zmínil, poté A15a, poté A21, poté A22, kde jsou podbody 6 až 16 a kde máme pozměňovací návrh k podbodu A22.15. Nejdříve bychom tedy hlasovali E16 jako pozměňovací návrh A22.15, potom o A22 jako celku, tj. o všech podbodech 6 až 16. Poté bychom hlasovali o A23, poté o A27.

U pozměňovacího návrhu A29, který má podbody 1 až 6, máme pozměňovací návrh D kolegy Lobkowicze jako pozměňovací návrh podbodu 4 pozměňovacího návrhu A29, takže bychom nejdříve hlasovali o D, upravili bychom tak podbod 4, a potom o celku A29.

Poté abychom hlasovali A30, a bod A31 bychom si nechali na konec, protože se týká účinnosti a závisí na tom, co sněmovna v dalších pozměňovacích návrzích schválí. Takže A31 až za pozměňovacím návrhem H.

Nyní bych zmínil návrhy, které považuji za ne tolik konfliktní, o kterých bychom mohli hlasovat v jednom hlasování. Jsou to návrhy A1, A2, A4, A6, A9, A10, A11, A12, A14, A16, A17, A18, A19, A20, A24, A25, A26, A28. Toto bychom mohli zvládnout jedním hlasováním. Samozřejmě jednotliví poslanci mohou z tohoto balíku podle mého názoru nekonfliktních návrhů vyčlenit další návrhy, které považují za konfliktní.

Toto by bylo tedy vypořádání se s pozměňovacími návrhy označenými jako A. Pane místopředsedo, já bych vás poprosil, abyste se zeptal sněmovny, zda s takto projednávaným bodem souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Já se nejprve zeptám pana poslance Bohumila Sobotky, zda souhlasí s tím, že jeho návrhy C1 a C2 jsou nehlasovatelné. Ano. Je tomu tak.

Táži se, zda má někdo připomínky k navržené proceduře, kterou zde sdělil pan poslanec Martin Kocourek. Hlásí se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane místopředsedo, dámy a pánové, prosím ještě zvlášť hlasovat o bodu A4, myslím, že jsem ho nepřeslechl, a E11 a 15.

 

Poslanec Martin Kocourek: Souhlasím, abychom vyčlenili i bod A4 a hlasovali o něm individuálně. O bodech E budu vysvětlovat proceduru později. Tam nepředpokládám blokové, ale individuální hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, žádám vás, abyste přednesl celou proceduru, i o bodech E a dalších, nejenom o bodu A. Pokud budeme schvalovat proceduru, pak ji musíme schválit jako jednotný postup.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pokud souhlasíme s takovouto procedurou u pozměňovacích návrhů A, potom přecházíme k dalším pozměňovacím návrhům, které máme označené jako B, to jsou pozměňovací návrhy kolegy Tlustého.

U bodu B1 bychom hlasovali podle jeho přání po odstavcích, které navrhuje, tzn. B1 odst. 7, B1 odst. 8, poté B2, poté B3. Tím bychom se vypořádali s bodem B.

Body C jsou nehlasovatelné.

Bod D poslance Lobkowicze bude hlasován u bodu A29, u podbodu 4.

Přecházíme k pozměňovacím návrhům E, což jsou moje pozměňovací návrhy. Tam bychom hlasovali v pořadí E1, E2, E3, E4, E5, E6. E7 je stažen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP