(12.40 hodin)

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já bych v této chvíli, protože si nejsem jist, zda se nechystáte vyhlásit polední přestávku, chtěl avizovat jeden bod, který navrhnu po polední přestávce, aby byla možnost se ještě chvíli o tomto poradit. Je to bod, který jsem avizoval na začátku schůze Poslanecké sněmovny, nicméně nemohl být zařazen kvůli běhu lhůt. Týká se přistoupení České republiky ke smlouvě o Europolu, protože by byla velká škoda, kdyby skončilo legislativní období a vyjednané přistoupení České republiky k Europolu nemohlo vstoupit v účinnost.

Takže po polední přestávce navrhnu zařazení tohoto bodu. Je to nekonfliktní smlouva, která kdyby prošla prvním čtením, tak se jí můžeme na příští schůzi sněmovny ještě věnovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, děkuji za upozornění. Nyní bych ráda požádala pana poslance Vidíma, předsedu volební komise, zda by se dostavil do jednacího sálu, aby mohlo proběhnout před polední přestávkou druhé kolo voleb.

Prosím pracovníky Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby upozornili pana poslance Vidíma - kterému děkuji, že přišel, a udílím mu slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, dámy a pánové, přistoupíme ke druhému kolu tajných voleb členů prezidia Pozemkového fondu České republiky (bod 130) - (Předsedající žádá o klid v jednacím sále.) - Dozorčí rady Pozemkového fondu (bod 131) a Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 134).

Pouze připomínám, že v případě volby členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury v prvním kole nebyl zvolen nikdo, do druhého kola pak postoupili poslanci Libor Ježek a František Vnouček.

V případě volby členů Dozorčí rady Pozemkového fondu ve včerejším prvním kole byli zvoleni dva členové poslanec Drda a poslankyně Sehnalová, do druhého kola pak postoupili paní a pánové Brynychová, Grůza a Pešek.

V případě volby členů prezidia Pozemkového fondu ve včerejším prvním kole byl zvolen pan poslanec Kocourek, do druhého kola postoupil pan poslanec Grüner.

V případě volby členů prezidia volíme jednoho člena, v případě volby členů Dozorčí rady Pozemkového fondu volíme dva členy, v případě Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury volíme jednoho člena.

Požádal bych vás, paní předsedající, abyste vyhlásila lhůtu pro vydávání hlasovacích lístků do 12.55 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vyhlašuji lhůtu pro vydávání volebních lístků do 12.55 hodin.

V tuto chvíli přerušuji dopolední část našeho jednání. Budeme pokračovat ve 14 hodin, a to pevně zařazeným bodem, kterým je bod 94 schváleného pořadu schůze - Komise pro cenné papíry.

 

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP